วิภาส ศรีทอง

วิภาส ศรีทอง

ประวัติ
เกิดที่จังหวัดพัทลุง จบชั้นประถมจากโรงเรียนอนุบาลพัทลุง เรียนชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนพัทลุง เพียงปีเศษก็ลาออกสอบเทียบและย้ายตามครอบครัวมาอยู่กรุงเทพฯ เข้าเรียนต่อมัธยมปลายที่โรงเรียนสารวิทยา ลาออกจากโรงเรียนในปีถัดมา เรียนด้วยตนเองจนจบมัธยมปลายผ่านการศึกษานอกระบบ ก่อนสอบเอ็นทรานซ์เข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ลาออกในปีสุดท้ายของการศึกษา มีงานเขียนเรื่องสั้นตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 ทำงานเขียนและงานศิลปะเรื่อยมา เดือนสิงหาคมปี พ.ศ. 2545 แสดงงานศิลปะและวรรณรูป นิทรรศการวิชวลโพม บทที่สอง ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ปัจจุบันพำนักอยู่ที่กรุงเทพฯ สมรสกับนาตาลี ชไนเดอร์ ชาวออสเตรเลีย

ในปี พ.ศ. 2555 วิภาส ศรีทองได้รับรางวัลซีไรต์ จากนวนิยายเรื่องคนแคระ ต่อมาปีพ.ศ. 2556 ได้รับเชิญร่วมอภิปรายบนเวทีในงานมหกรรมวรรณกรรมคูลเลอร์ ลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และงานมหกรรมวรรณกรรมแห่งชัยปุระ ประเทศอินเดียเมื่อปีพ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นมหกรรมวรรณกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ผลงาน
เริ่มต้นงานเขียนเรื่องสั้นและบทกวี ใช้นามปากกา วิภาส ศรีทอง ร.ตะวัน และ นาตาลี ในช่วงปี พ.ศ. 2537-2545 ภายหลังหันมาเขียนงานนวนิยายเป็นส่วนใหญ่โดยใช้ชื่อจริง เรื่องสั้น "ดอกแก้ว" ได้รับรางวัลชนะเลิศเรื่องสั้นไทยไรเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2543 เรื่องสั้น "ความเรียงเรื่องวงกลม" ได้รับรางวัลชมเชย สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 และรางวัลพิจารณ์เรื่องสั้นมหาวิทยาลัยหอการค้า พ.ศ. 2545 เรื่องสั้น "ดุษณีภาพ" ได้รับรางวัลเรื่องสั้น มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช พ.ศ. 2545

  • vagabond (2543) รวมบทกวี(ทำมือ)ภาษาอังกฤษ
  • รวมเรื่องสั้นแมวเก้าชีวิต (2545)
  • กราฟฟิติ (Graffiti) (2545) รวมบทกวีภาษาอังกฤษ
  • รวมเรื่องสั้นเวลาล่วงผ่านอุโมงค์ (2551)
  • วรรณรูปตรึงตากลบท (2554)
  • นวนิยายคนแคระ (2555) และเป็นนวนิยายรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2555
  • นวนิยายหมาหัวคน (2555) เข้ารอบลองลิสต์รางวัลซีไรต์ ประจำปี 2558
  • นวนิยายหลงลบลืมสูญ (2558) เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2558
Share: | View : 854