สมใจ สมคิด

สมใจ สมคิด

  • การศึกษาสูงสุด ปริญญาโทมหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ประเภทงานเขียน บทกวี, เรื่องสั้น, นวนิยาย, สารคดี
  • ผลงานเด่น สารคดี : เมื่อฉันลงมือปลูกต้นไม้, นวนิยาย : บ้านหลังใหญ่, รวมเรื่องสั้น : เสียงกาในกำแพง, มรสุมและรอยเท้า, รวมบทกวี : วัยดรุณสุนทรีย์
  • ผลงานรวมเล่ม นวนิยาย : ในหุบถังแดง, ทุ่งข้าวทะฝัน, รวมเรื่องสั้น : แมวบนเกาะ, รวมบทกวี : รากนับร้อยรอยนับแสน, ผีเสื้อปีกเสี้ยว

รางวัลที่ได้รับ

                รางวัลพานแว่นฟ้า : บทกวี รีรีข้าวสาร-ลาน อบต., รางวัลแว่นแก้ว : สารคดีเรื่อง เมื่อฉันลงมือปลูกต้นไม้, ปี 2547 ได้รับโล่เกียรติยศนักกลอนตัวอย่าง จากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศ, ปี 2556 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประวัติ

                เกิดที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จบชั้นประถมศึกษา ร.ร. วัดสำเร็จ มัธยมศึกษา ร.ร.วิชาธร จบ ป.กศ.สูง เอกคณิตศาสตร์ วค.นครศรีธรรมราช จบปริญญาตรี และปริญญาโท เอกภาษาไทย มสธ. เคยเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ ร.ร.กงหราพิชากร จ.พัทลุง เป็นครูสอนภาษาไทย ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช

                2521 บทกวีชิ้นแรกชื่อ “รำพึง” ตีพิมพ์ใน “วิทยาสาร”

                2522 เรื่องสั้นเรื่องแรกชื่อ “หลังเวที” ตีพิมพ์ใน “คุรุปริทัศน์” เรื่องสั้น “วีรชนนิรนาม” “ผ้าพับ” ปัจจุบัน เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


 
Share: | View : 106