สถาพร ศรีสัจจัง

สถาพร ศรีสัจจัง

  • การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ประเภทงานเขียน บทกวี, เรื่องสั้น, นวนิยาย, ความเรียง, วรรณกรรมเยาวชน
  • ผลงานเด่น เด็กชายชาวเล, บองหลา, ดงคนดี, คือนกว่ายเวิ้งฟ้า
  • ผลงานรวมเล่ม รวมบทกวี : ฟ้องนายหัว, ทะเลป่าภู และเพิงพัก, ณ เพิงพักริมห้วย, คือนกว่ายเวิ้งฟ้า (กวีนิพนธ์รางวัลชมเชย สพฐ. ปี 2529), วรรณกรรมเยาวชน : ดงคนดี (รางวัลชมเชยประเภทบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น ปี 2541), บองหลา (รางวัลชมเชยประเภทบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น ปี 2525), เด็กชายชาวเล (รางวัลชมเชยประเภทบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นปี 2524, 1 ใน 100 หนังสือดีที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน (สกว.), และหนังสืออ่านนอกเวลาระดับมัธยมต้น), นวนิยาย : ดั่งผีเสื้อเถื่อน, ร้อยแก้ว : ที่ว่ารัก...รักนั้น, รวมเรื่องสั้น : ดาวที่ขีดเส้นฟ้า

รางวัลที่ได้รับ

                ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2548, รางวัลชมเชยหนังสือดีเด่น สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ, รางวัลเรื่องสั้นยอดเยี่ยมประจำปี 2522 จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, รางวัลช่อการะเกด

ประวัติ

                สถาพร ศรีสัจจัง หรือ “พนม นันทพฤกษ์” จบชั้นประถมและมัธยมศึกษาที่ จ.ตรัง จบศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ที่คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำเร็จการศึกษาปริญญาโท (ไทยคดีศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขาสนใจเรื่องหนังสือตั้งแต่เยาว์วัยในสมัยเด็กอยู่กับย่า ทำให้มีความรู้เรื่องนิทานพื้นบ้าน เมื่อเข้าโรงเรียนก็มีความผูกพันกับครูภาษาไทยซึ่งเป็นนักกลอนที่มีชื่อในยุคนั้น ซึ่งรวมถึงจำลอง ศรีสัจจัง ผู้เป็นพี่ชาย เขาเคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดงานเขียนระดับจังหวัดมาตั้งแต่ยังเรียนชั้นมัธยม มีบทกวีตีพิมพ์ครั้งแรกที่ “สตรีสาร” ในคอลัมน์ศาลากวี  และเรื่องสั้นเรื่องแรกพิมพ์ใน “ชัยพฤกษ์” ราวปี 2509 เขาได้เข้าชมรมวรรณศิลป์ มช. มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่ม “วลัญชทัศน์” (แปลว่า มองหาช่องทาง) ซึ่งเป็นกลุมนักศึกษาที่มีบทบาททางการเมืองยุคแสวงหาเคยออกหนังสือ “วลัญชทัศน์ ฉบับภัยเขียว” ที่เขาเยนความเรียงชื่อ “โศลกมืดจากจากภูเขาบรรทัด” จนเกือบทำให้เขาถูกลบชื่อจากสถาบัน เขาเคยทำงานกับมูลนิธิโกมล คีมทอง เคยเป็นบรรณาธิการนิตยสารปุถุชน หลังเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 ได้เดินทางกลับบ้านไปทำงานเป็นผู้จัดการโรงงานปลาป่น เริ่มเขียน “เด็กชายชาวเล” จนได้รับรางวัลมากมาย “คลื่นหัวเดิ่ง” เป็นเรื่องสั้นรางวัลช่อการะเกดประจำปี 2519 และได้รับรางวัลเรื่องสั้นยอดเยี่ยมประจำปี 2522 จากสมาคมนักเขียนฯ และเขายังเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยภาคใต้หลายแห่ง

Share: | View : 96