สกุล บุณยทัต

สกุล บุณยทัต

  • การศึกษาสูงสุด อักษรศาสตร์บัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ประเภทงานเขียน บทกวี, เรื่องสั้น, นวนิยาย, บทความ, วิจารณ์วรรณกรรม
  • ผลงานเด่น ขณะหนึ่ง...ขณะนั้น (เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์)
  • ผลงานรวมเล่ม มีผลงานมากมายทั้งความเรียงรวมเรื่องสั้น รวมบทวิจารณ์วรรณกรรม นวนิยาย รวมบทกวีนิพนธ์ หนังสือบทภาพยนตร์ รวมบทวิจารณ์และบทความด้านภาพยนตร์และการละคร อาทิ ขณะหนึ่ง...ขณะนั้น, เราต่างขนขื่นพอกัน, วิถีแห่งสัจจะ, พันธะวรรณกรรม, ผู้กระทำชีวิต, ความเป็นหนึ่งของกันและกัน, โจรปล้นฟ้า, แด่พระเจ้าผู้ไม่มีตัวตน, ณ ที่แห่งทางของเรา, คือฉัน, คนทรงเจ้า, โรงมหรสพแห่งความสงบงาม, วัฒนธรรมแห่งชะตากรรม, ผู้วางหัวใจไว้ตรงหน้า

รางวัลที่ได้รับ

                นักวิจารณ์วรรณกรรมยอดเยี่ยมรางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ, รางวัลช่อการะเกด, รางวัลเดลิไทม์, รางวัลจากสมาคมภาษาและหนังสือฯ, ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

ประวัติ

                สกุล บุณยทัต เป็นนักภาษาศาสตร์ผู้หลากหลาย รับราชการที่ภาควิชานาฏยสังคีตคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สอนด้านวิเคราะห์ – วิจารณ์บทละคร, วรรณกรรมกับการแสดง และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ฯลฯ นอกจากงานสอนแล้ว ยังทำงานด้านวรรณกรรมอีกมากมาย อาทิ เป็นนักเขียน บรรณาธิการ นักวิจารณ์วรรณกรรม กรรมการคัดสรรและตัดสินรางวัลทางวรรณกรรมหลายเวที เป็นวิทยากรเป็นพิธีกรรายการวิทยุและโทรทัศน์ และเป็นกรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยในวาระปัจจุบัน (2560-2562)

Share: | View : 93