ศิเรมอร อุณหธูป

ศิเรมอร อุณหธูป

ประวัติส่วนตัว :

ศิเรมอร อุณหธูป จบคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เคยเป็นบรรณาธิการหนังสือเป็นนักเขียนประจำอยู่ที่นิตยสารลลนา เป็นลูกสาวของนักแปลนามอุโฆษ คือ ประมูล อุณหธูป ศิเรมอร อุณหธูป เป็นคู่ชีวิตของนักเขียน-นักวิจารณ์ชื่อดัง นามปากกาว่า “อีแร้ง” (ชื่อจริง ยิ่งศักดิ์ โควสุรัตน์) ศิเรมอรเขียนเรื่องสั้นด้วยภาษาที่งดงามรวมเล่มชื่อ “วันที่แดดเปลี่ยนสี” และ “ผู้หญิงพิเศษ” ต่อมาเขียนหนังสือเกี่ยวกับธรรมชาติและความรู้ต้านใน คือ “หน้าต่างบานโต” ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นหนังสืออ่านนอกเวลา นอกนั้นมีหนังสือเล่มอื่น ๆ เช่น “อกแผ่นดิน” “ทางเลือกมีมากกว่าหนึ่ง” นวนิยาย “ลำเนาป่า” ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติในปี 2527 และได้รับคัดเลือกเป็นหนังสือหนึ่งในร้อยเล่มที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน “ลำเนาป่า” ยังนำไปดัดแปลงสร้างภาพยนตร์เรื่อง “...คือฉัน” ออกฉายเมื่อปี 2534 โดยอาจารย์สกุล บุณยทัต เป็นผู้เขียนบทภาพยนตร์

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการปี 2537

ผลงาน :

  • ประเภทงานเขียน เรื่องสั้น, นวนิยาย, ความเรียง
  • ผลงานเด่น ลำเนาป่า หน้าต่างบานโต วันที่แดดเปลี่ยนสี
  • ผลงานรวมเล่ม รวมเรื่องสั้น :วันที่แดดเปลี่ยนสี, ผู้หญิงพิเศษ, นวนิยาย : ลำเนาป่า, ใจดวงร้าว, ความเรียง : ร่มไม้ชายคา, ทางเลือกมีมากกว่าหนึ่ง, หน้าต่างบานโต, อกแผ่นดิน
Share: | View : 243