วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง

วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง

  • การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ประเภทงานเขียน สารคดี
  • ผลงานเด่น ให้ความรักนำทาง, แสงใต้ในมรสุม, แผ่นดินนี้ที่อีกฟากเขา, อีสานบ้านเฮา
  • ผลงานรวมเล่ม คนรามัญ ปั้นดินปั้นชีวิต, เลียบดอยยาว เล่าชีวิตคนเมี่ยนและป่าภูสัน, คนฟังเลียงปลา ภูมิปัญญาพรานทะเลแห่งจะนะ, ผองชีวิตในป่าทาม : ป่าชายเลนน้ำจืดของแผ่นดินอีสาน

รางวัล

                รางวัล “วรรณกรรมแม่น้ำโขง” (MERLA) ของกองทุนวรรณกรรมลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ ปี 2560, ให้ความรักนำทาง รางวัลชนะเลิศ “เซเว่นอวอร์ด” ปี 2549, แสงใต้ในมรสุมรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ปี 2551, แผ่นดินนี้ที่อีกฟาดเขา รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง “เวเว่นบุ๊คอวอร์ด” ปี 2554, อีสานบ้านเฮา รางวัลดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2556

ประวัติ

                เกิดในครอบครัวชาวสวนยาง ที่หมู่บ้านคลองชะมวง อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เริ่มต้นชีวิตนักเขียนจากงานกวี ในนามปากกา “เคียวจันทร์ คมแสงไท” บทกวีได้รับการตีพิมพ์เมื่อปี 2539 จากนั้นมีงานเขียนตีพิมพ์เผยแพร่ต่อเนื่อสม่ำเสมอ เคยทำงานประจำกับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนอยู่ช่วงหนึ่ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลและสิ่งพิมพ์ ปัจจุบันเป็นนักเขียนประจำกองบรรณาธิการนิตยสารสารคดีและมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร

Share: | View : 97