รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง วินิตา ดิถียนต์

รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง วินิตา ดิถียนต์

 • การศึกษาสูงสุด ปริญาเอก University of Northern Colorado, USA
 • ประเภทงานเขียน นวนิยาย, เรื่องสั้น, ความเรียง, สารคดี, วรรณกรรมเยาวชน
 • ผลงานเด่น รัตนโกสินทร์, สองฝั่งคลอง, เส้นไหมสีเงิน, ลินลาน่ารัก, นิรมิต, บูรพาฯลฯ
 • ผลงานรวมเล่ม แก้วตา, ของขวัญวันวาน, ทะเลแปร, ทางรัตติกาล, ทางไร้ดอกไม้, ทานตะวัน, ไร้เสน่หา, น้ำใสใจจริง, บ้านพิลึก, บูรพา, เบญจรงค์ห้าสี, ใบไม้ร่วง, ปัญญาชนก้นครัว, ปาก, เพลงพรหม, มณีร้าว, มายา, มาลัยสามชาย, มิถิลา-เวสาลี, เมืองโพล้เพล้, รัตนโกสินทร์, ราตรีประดับดาว, ไร้เสน่หา, ละครคน, ลินลาน่ารัก, ลีลาแห่งใบไม้ร่วง, วงศาคณาญาติ, เศรษฐีตีนเปล่า, เศรษฐีใหม่, สงครามเงิน, สองฝั่งคลอง, เส้นไหมสีเงิน, หลงเงา, หัวหน้าของเจ้าหล่อน, ลมพัดผ่านดาว, เจ้าสาวในสายลม, ร่มไม้ใบบาง, แก้วราหู, นิมิตมาร, เจ้าสาวในสายลม (ว.วินิจฉัยกุล), เมืองมธุรส (แก้วเก้า), ร่มไม้ใบบาง (ว.วินิจฉัยกุล)ฯลฯ, รวมเรื่องสั้น : หัวหน้าของเจ้าหล่อน, ลีลาแห่งใบไม้ร่วง, ความเรียง : ปากกาขนนก, สาวกับสวยไปอเมริกา

รางวัล

 • บุคคลดีเด่นทางด้านอนุรักษ์มรดกไทยสาขาภาษาและวรรณกรรม เนื่องในปีอนุรักษ์มรดกไทย สาขาภาษาและวรรณกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ (The Thai National Heritage Preservation Award)
 •  บุคคลดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์ ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๐(The Thai National Culture Award)
 • รางวัลพระเกี้ยวทองคำ นิสิตเก่าดีเด่นของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔
 • ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (National Artist) พ.ศ. ๒๕๔๗
 • เป็นชาวต่างชาติคนแรก ที่ได้รับปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Doctor of Humane Letters) จากสภามหาวิทยาลัย University of Northern Colorado สหรัฐ อเมริกา ประจำปีพ.ศ. 2548 ในฐานะศิษย์เก่า ที่ได้สร้างผลงานวรรณกรรมจนได้รับรางวัลระดับชาติเป็นจำนวนมาก และนำชื่อเสียงมาให้มหาวิทยาลัย
 • รางวัลสุรินทราชา นักแปลอาวุโสดีเด่นของสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑
 • รางวัลปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2557 ประกอบด้วยเหรียญเกียรติคุณศิลป์ พีระศรี และเกียรติบัตร
 • รางวัลเชิดชูเกียรติ งานวรรณกรรมประจำเขต ของกรุงเทพมหานคร จากนวนิยายเรื่อง “สองฝั่งคลอง”(เขตคลองสาน) “จากฝัน สู่นิรันดร”(เขตลาดพร้าว) และ “บูรพา”(เขตธนบุรี) พ.ศ. ๒๕๕๗

ประวัติ

                คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์  สำเร็จปริญญาเอก สาขาการวางหลักสูตรและการสอนด้านวรรณคดีจาก University of Northern Colorado เป็นนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานหลายรูปแบบมาเป็นระยะเวลานานกว่า ๓๐ ปี มีทั้งนวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี วรรณกรรม สำหรับเด็ก งานแปล และอื่น ๆ

                คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ เริ่มเขียนนิทานประกอบภาพตั้งแต่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อเรียนชั้นมัธยมมีผลงานเรื่องสั้นและบทกวีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารหลายฉบับ เริ่มเขียนนวนิยายเรื่องแรกขณะศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้สร้างสรรค์งานเขียนโดยเฉพาะนวนิยายเป็นจำนวนมากและมีคุณภาพสูงจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในนามปากกา "ว.วินิจฉัยกุล"ซึ่งสร้างแนวนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่อง รัตนโกสินทร์สองฝั่งคลอง ราตรีประดับดาว และบูรพา นวนิยายแนวสัจนิยมที่สะท้อนภาพชีวิตและสังคม เช่น เส้นไหม บ้านบุญหล่น เมืองโพล้เพล้ เป็นต้น ผลงานเหล่านี้ผู้เขียนสามารถใช้ภาษาวรรณศิลป์ได้อย่างไพเราะงดงาม คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ ใช้นามปากกา "แก้วเก้า" เขียนนวนิยายแนวจินตนิยายก็ได้รับความนิยมเช่นกัน หลายเรื่องมีผู้นำไปสร้างละครโทรทัศน์แล้วได้รับความนิยมจากผู้ชมมาก เช่น เรือนมยุรา แต่ปางก่อน แก้วราหู ผ้าทอง จากฝันสู่นิรันดร ดอกแก้วการะบุกนิง ปลายเทียน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณทำงานตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คือ บารมีพระแม่ป้อง ปกพื้นธรณิน

                คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ นับเป็นนักเขียนนวนิยายชั้นแนวหน้าคนหนึ่งของไทยที่นักอ่านสนใจติดตามผลงานอย่างสม่ำเสมอ เพราะมีความทันสมัย สอดแทรกความรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วรรณคดี ศิลปะ และยังนำสัจธรรมทางพระพุทธศาสนามาสื่อไว้อย่างเหมาะสม ผลงานจึงได้รับรางวัลและได้รับการยกย่องจากองค์กรต่าง ๆ มากมาย ทั้งยังเป็นผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงวรรณกรรมอีกด้วย การสร้างสรรค์งานของ คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ จึงไม่ได้มีคุณค่าเพียงแต่ให้ความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้อ่านอีกด้วยคุณหญิงวินิตา ดิถียนต์จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๗

 

 

Share: | View : 77