Google play App Store

รัตนชัย มานะบุตร

รัตนชัย มานะบุตร

รัตนชัย มานะบุตร

 

การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประเภทงานงาน เรื่องสั้น

ผลงาน ปี 2532 เรื่องสั้นเรื่องแรก ‘อุทกภัย’ ตีพิมพ์ในหนังสือ ‘ฟ้าเมืองทอง’ ของอาจินต์ ปัญจพรรค์, ปี 2545 รวมเรื่องสั้นเล่มแรก ‘อุทกภัย’ พิมพ์โดยสำนักพิมพ์นาคร เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ปี 2545, ปี 2548 เรื่องสั้น ‘ชายผู้อ้างตัวเป็นเซ็ง ท่าน้ำ’ ตีพิมพ์ในเนชั่นสุดสัปดาห์ ต่อมาเรื่องสั้นเรื่องนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเรื่องสั้นดีเด่น ประจำปี 2548 จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2556 รวมเรื่องสั้นเล่มสอง ‘ชายผู้อ้างตัว่เป็นเซ็ง ท่าน้ำ’ พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ผจญภัย ได้รับรางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2556, ปี 2557 นวนิยายเล่มแรก ‘ลิงเปลือย’ พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ผจญภัย

 

ประวัติ เกิดที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เรียนประถมที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสะเดา มัธยมต้นที่โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ต่อ ปวช. ที่โรงเรียนบุญนาคพาณิชยการหาดใหญ่ จบนิติศาสตรบัณฑิต รามคำแหง สงขลา รุ่นที่ 1 รับราชการกรมสรรพสามิต และเกษียณอายุราชการที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการในปี พ.ศ. 2548

Share: | View : 18