Google play App Store

รัชศักดิ์ จิรวัฒน์

รัชศักดิ์ จิรวัฒน์

รัชศักดิ์ จิรวัฒน์


การศึกษาสูงสุด Master of Arts สาขา Linguistics จาก the University of  Queensland ประเทศออสเตรเลีย

ประเภทงานเขียน เรื่องสั้น

ผลงานเด่น ความทรงจำบางอย่างช่างรางเลือน, กลับสู่โลกสมมุติ, ครอบครัวของผม (ในสังคมสองสี), พายุฝนบนกุฏิ ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษในชื่อ “Rainstorm over the Kuti” โดยคุณ Marcel Barang เผยแพร่ใน 14 Thai Short Stories 2014, ความทรงจำบางอย่างช่างรางเลือน ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และอินโดนีเซีย ในโครงการวรรณกรรมสัมพันธ์ไทย – อินโดนีเซีย โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตีพิมพ์ในหนังสือ “บุหลันวรรณกรรม”

ผลงานรวมเล่ม รวมเรื่องสั้น “ความทรงจำบางอย่างช่างรางเลือน” (สำนักพิมพ์มติชน), รวมเรื่องสั้น “กลับสู่โลกสมมุติ” (สำนักพิมพ์มติชน)

 

รางวัลที่ได้รับ อาทิ รางวัลชนะเลิศ ประเภทเรื่องสั้น การประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 9 (2553), รางวัลหนังสือดีเด่นประเภทรวมเรื่องสั้น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (2557), รางวัลชมเชย ประเภทรวมเรื่องสั้น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (2560)

 

ประวัติ เกิดที่จังหวัดลพบุรี ชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็ก เพราะคุณพ่อสะสมหนังสือหลากหลายประเภทไว้เต็มบ้าน จึงเลือกหยิบมาอ่านอยู่บ่อย ๆ และทำให้อยากสร้างงานเขียนของตัวเอง มีเรื่องสั้นได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 จากนั้นก็พยายามสร้างงานเขียนอย่างต่อเนื่อง มีเรื่องสั้นปรากฏตามหน้านิตยสารต่าง ๆ เป็นครั้งคราว และได้รางวัลทางวรรณกรรมมาบ้างประปราย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share: | View : 23