อุรุดา โควินท์(ชมพู)

อุรุดา โควินท์(ชมพู)

ประวัติส่วนตัว :

อุรุดา โควินท์ เป็นชื่อสกุลจริง เกิดที่จังหวัดเชียงราย หลังจากเรียนจบก็มาประกอบอาชีพเป็นพนักงานธนาคารอยู่ถึง 7 ปี จึงเกิดความอิ่มตัวกับงานรู้สึกว่าทำไปแล้วเริ่มเบื่อไม่สนุกจึงเริ่มเปลี่ยนมาทำงานเกี่ยวกับศิลปะที่รู้สึกว่าทำแล้วมีความสุขมากกว่า จนได้ลองเขียนเรื่องสั้นส่งไปประกวดรางวัลสุภา เทวกุล แล้วได้รางวัลมา จากนั้นจึงหันเหชีวิตออกมาเป็นนักเขียนเต็มตัว ใช้นามปากกาว่า อุรุดา โควินท์

การศึกษา :

จบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยพายัพ สาขาบัญชีจังหวัดเชียงใหม่

รางวัลที่ได้รับ :

ปี พ.ศ. 2540 รางวัลสุภา เทวกุล ผลงานเรื่องสั้น “ดอกไม้แห่งมิตรภาพ”
ปี พ.ศ. 2549 รางวัลรองชะเลิศนายอินอะวอร์ด ผลงานเรื่องสั้น “เสียดายมือ”

ผลงาน :

ผลงานชิ้นแรกคือ เรื่องสั้น ดอกไม้แห่งมิตรภาพ ในปี 2540 เป็นรวมเรื่องสั้นของนักเขียน 5 คน ชื่อปก รัก หลง โกรธ แค้น คลั่ง บ้า สำนักพิมพ์ ดับเบิ้ลนายน์
-ปี 2540 รวมเรื่องสั้นชุด รัก หลง แค้น คลั่ง บ้า (เขียนรวมกับเพื่อน 5 คน )
-ปี 2541 รวมเรื่องสั้นชุด มิตรภาพยังอยู่กับเรา
-ปี 2543 รวมเรื่องสั้นชุด ลูกสาวของดอกไม้
-ปี 2550 รวมเรื่องสั้นชุด มีไว้เพื่อซาบ
-ปี 2552 ความเรียง ครัวสีแดง
Share: | View : 1,530