ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง

ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง

ประวัติส่วนตัว :

     ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง มีเชื้อสายจีนกวางตุ้งพื้นเพอาศัยอยู่ย่านตรอกจันทร์ (ย่านคนกวางตุ้ง) หลังจากแต่งงานก็ได้ย้ายไปอยู่กับสามีที่เชียงคำซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ได้อ่านหนังสือมากที่สุด จนกระทั่งได้ย้ายกลับมาอยู่ที่กรุงเทพฯ และรับบทบาทเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่ที่ประตูน้ำกว่า 20 ปี ระหว่างนั้นก็ได้มีผลงานเขียนคอลัมน์ เรื่องการเปิดร้านเบเกอรี่ลงในต่วย’ตูน และอีกหลาย ๆ เรื่อง และกลายเป็นจุดกำเนิดของหนังสือ “ใคร ๆ ก็อยากมีร้านเบเกอรี่” และหนังสือความเรียงอีกหลายเล่ม หลังจากที่ต้องปิดร้านเบเกอรี่ลงเพราะสภาวะเศรษฐกิจ เธอก็หันเหเส้นทางมาเป็นนักเขียนอย่างเต็มตัว เขียนเรื่องสั้นเรื่องแรกชื่อว่า “สายน้ำที่ไม่ไหลกลับ” ต่อมาเรื่องสั้น “กล่องของแม่” และ “ตายรัง” ได้รับรางวัลสุภาว์ เทวกุลประจำปี 2541 และปี 2544 ตามลำดับ ในปี 2545 “กรุ่นกลิ่นรัก” ได้รับรางวัลชมเชยรวมเรื่องสั้นจากคณะกรรมการพัฒนาแห่งชาติ มีผลงานนวนิยายตีพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย และได้รับรางวัลชมนาดจากนวนิยายเรื่อง “รอยวสันต์” ซึ่งได้รับการแปลและตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษโดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาสน์ เจ้าของรางวัลชมนาด

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลชมนาดประจำปี 2551, รางวัลดีเด่นและชมเชยรวมเรื่องสั้นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, รางวัลสุภาว์ เทวกุล, รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน ความเรียง, เรื่องสั้น, นวนิยาย

ผลงานเด่น โถงสีเทา, รอยวสันต์, กรุ่นกลิ่นรัก, ใคร ๆ ก็อยากมีร้านเบเกอรี่

ผลงานรวมเล่ม นวนิยาย : ฝากไว้ในแผ่นดิน, ลำนำรักคลองเจ้าสาย, ลมหายใจแห่งดวงดาว (รางวัลชมเชย สพฐ. ประจำปี 2559), โถงสีเทา (รางวัลดีเด่น สพฐ. และเซเว่นบุ๊คอวอร์ดประจำปี 2555), บ้านริมทะเลสาบ, รอยวสันต์ (รางวัลชมนาดประจำปี 2551), หัวใจรักเกรด รีไฟน์ ฯลฯ รวมเรื่องสั้น : กรุ่นกลิ่นรัก (รางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติประจำปี 2545), ความเรียง : ใคร ๆ ก็อยากมีร้านเบเกอรี่, ใคร ๆ ก็อยากมีร้านกาแฟ, ใคร ๆ ก็อยากมีร้านดอกไม้, ใคร ๆ ก็อยากส่งลูกโก (โรงเรียน) อินเตอร์, เราทั้งผองอักษราเทวาลัย, จากอาสำถึงหยำฉ่าสืบตำนานคนกวางตุ้งกรุงสยาม (สารคดีรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ปี 2542)

Share: | View : 436