ยุทธ โตอดิเทพย์

ยุทธ โตอดิเทพย์

ประวัติส่วนตัว :

     ยุทธ โตอดิเทพย์ เป็นอดีตข้าราชการครูและศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นผู้คร่ำหวอดในวงวรรณกรรมไทย โดยเฉพาะประเภทกวีนิพนธ์ เป็นนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย 2 สมัย กรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาและกรรมการบริหารสถาบันกวีนิพนธ์ไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการตัดสินประกวดผลงานวรรณกรรมอีกหลายเวที อาทิ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด พานแว่นฟ้า ซีไรต์ ฯลฯ ควบคุมคอลัมน์ลานกวี (นิตยสารวิทยาจารย์) และเป็นคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ (คุรุสภา)

การศึกษา :

    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลที่ได้รับ :

    รางวัลการประกวดแข่งขันแต่งคำประพันธ์ร้อยแก้ว ร้อยกรอง ประมาณ 50 รางวัล, รางวัลพระราชทาน ในการประกวดบทร้อยกรองจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 4 ครั้ง ฯลฯ

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน บทกวี, สารคดี, ความเรียง, คู่มือการเขียนงานร้อยกรอง

ผลงานเด่น คู่มือเรียนเขียนกลอน, กาญจนกานท์ : รวมบทกวีวรรคทองร่วมสมัย เล่ม 1 – 2, นวมราชสดุดี มรดกแผ่นดินนวมินทรมหาราช, รวมบทกวีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ, อัฏฐมราชสดุดี (ผลงานร่วมประพันธ์)

ผลงานรวมเล่ม (ร่วมเขียน) ; หนังสือชุด มงกุฎกวี มงกุฎรัก มงกุฎฟ้า, ถวายใจจงรักด้วยอักษรา, ต้มยำทำกลอน

Share: | View : 225