โมน สวัสดิ์ศรี

โมน สวัสดิ์ศรี

ประวัติส่วนตัว :

     เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2523 เป็นทายาทของสุชาติ สวัสดิ์ศรี (ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2554) และวรรณา สวัสดิ์ศรี (นักเขียนสตรี นามปากกา “ศรีดาวเรือง”) เรียนจบภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี 2545 เริ่มงานสำนักพิมพ์ในช่วงต้นปี 2545 ด้วยการประจำกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ และกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Bizbook ก่อนจะลาออกจากงานประจำเมื่อปี 2548 เคยเขียนคอลัมน์และเรื่องสั้นตามสื่อสิ่งพิมพ์มาพอสมควร ปัจจุบันประจำกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์มติชน


การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รางวัลที่ได้รับ :

เรื่องสั้น “ส้วม” ได้รับรางวัลชมเชยประเภทเรื่องสั้น จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2550 และหนังสือรวมเรื่องสั้น “โลกคู่ขนานหลังประตูบานนั้น” ได้รับรางวัลชมเชยประเภทเรื่องสั้น รางวัลหนังสือหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน เรื่องสั้น, นวนิยาย, คอลัมน์, บทความพิเศษ

ผลงานเด่น รวมบทความ : รอยเท้าในสวน, รวมเรื่องสั้น  : โลกคู่ขนานหลังประตูบานนั้น

ผลงานรวมเล่ม

  • รวมบทความ
  • บันทึกของโมน (๒๕๓๙)
  • ชานชาลาที่สอง (๒๕๔๔)
  • รอยเท้าในสวน (๒๕๕๒)
  • รวมเรื่องสั้นของครอบครัวสวัสดิ์ศรี โมงยามที่งามที่สุด (๒๕๕๕)
  • โลกคู่ขนานหลังประตูบานนั้น (๒๕๕๖)
  •  ก่อนเวลาเปลี่ยนผ่าน (๒๕๕๗)
Share: | View : 206