พิเชษฐ์ศักดิ์ โพธิ์พยัคฆ์

พิเชษฐ์ศักดิ์ โพธิ์พยัคฆ์

ประวัติส่วนตัว :

     นับจากวันเกิดจนอายุ 17 ปี ใช้ชีวิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทั้งในหมู่บ้านลุ่มแม่น้ำมูล ท้องทุ่งชนบท และเขตเมือง แม้มีบางช่วงระหว่างปิดภาคเรียนจะเคยเข้ามารับจ้างในโรงงานเฟอร์นิเจอร์แถบลาดกระบัง ไม่ถนัดดำรงร่างในเบ้าแบบเยาวชนตัวอย่าง ทั้งคบหาเพื่อนเสเพลมาโดยตลอด แต่สิ่งหนึ่งซึ่งประพฤติกระทั่งกลายเป็นสันดานติดตัว คือ การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท แม้มีนักเขียนในดวงใจมากมาย แต่หนังสือเล่มที่เปลี่ยนแปลงโลกส่วนตัวไปโดยสิ้นเชิง คือ “รวมบทเพลงของวงดนตรี คาราวาน” แต่หนังสือเล่มที่ฉุดดึง ชักนำ ชีวิตให้กระเด็นกระดอนมาไกลจนถึงทุกวันนี้คือ นวนิยายเรื่อง “นายอำเภอปฏิวัติ” ของคุณลุงบุญโชค เจียมวิริยะ นำไปสู่การเข้าศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง แบบไม่หลงเหลือจิตใจหันเหไปทางอื่นใด เพียง 1 สัปดาห์หลังเปิดภาคเรียนถึงชั้นปีที่ 4 คือ ห้วงเวลาแห่งการอุทิศตนให้กับกิจกรรมการเมืองทุกเสี้ยวลมหายใจ แต่ความใฝ่ฝันอยากเป็นนักประพันธ์ยังแนบชิดติดกายเสมือนเงาตามตัวตลอดเวลา ทำให้ไม่อยากเดินต่อบนถนนสายเดิมอย่างที่ทุ่มเท ทำมาตลอด 3 - 4 ปี แต่ได้เลือกปวารณาตนใหม่ โดยฝากความหวังไว้กับพิภพแห่งเรื่องเล่า ให้เป็นที่เพาะหว่านพืชพรรณแห่งชีวิต 

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลที่ได้รับ
  • 2543 รางวัล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช (ชมเชย) จากเรื่องสั้น “เรื่องของนักเขียนฝึกหัด”,
  • 2545 รางวัลช่อปาริชาต (รองชนะเลิศ อันดับ 2) จากเรื่องสั้น “บางสิ่งบนวันเวลา”
  • 2553 รางวัลช่อการะเกด จากเรื่องสั้น “มันอยู่ในนั้น”
  • 2556 รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด (รองชนะเลิศอันดับ 2) จากนวนิยาย “เรื่องเล่าในโลกลวงตา”

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน บทกวี, เรื่องสั้น, นวนิยาย, สารคดี, ความเรียงเชิงวรรณศิลป์ โดยใช้นามปากกาตามความเหมาะสม

ผลงานรวมเล่ม 2547 กวีนิพนธ์ “WAR เรามีพระเจ้าคนละองค์”, 2554 รวมเรื่องสั้น เรื่องของเรื่อง”, 2555 นวนิยาย “เรื่องเล่าในโลกลวงตา”, รวมเรื่องสั้น “โลกเล่าละคร”, 2556 กวีนิพนธ์ “เรื่องราวในประเทศเขตร้อน” 

Share: | View : 246