พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร

พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร

ประวัติส่วนตัว :

     พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร จบการศึกษา M.Eng. จาก Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา B.Sc. จาก London School of Economics & Political Science ประเทศอังกฤษ เคยรับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มีประเภทงานเขียนบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เคยเป็นอนุกรรมการพิจารณาและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาในปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบันเป็นกรรมการจัดการบริษัท สาธรธานี จํากัด ประธานกรรมการบริษัท เอส ที เอ็ม เอส จํากัด และเป็นนักเขียนอิสระ 

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท Cornell University, USA

รางวัลที่ได้รับ :

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน ความเรียง, สารคดี

ผลงานเด่น กระเบื้องด้วยกะลาแตก, นายแม่, สำเภาสยาม

ผลงานรวมเล่ม เครื่องลายครามและธรรมเนียมการเล่นเครื่องใต๊ะบูชา, BENCHARONG & Chinawares in the Court of Slam, The Surat Osathanugrah Collections, กระเบื้องถ้วยกะลาแตก, บทความ : ตำรับนายแม่, หนังสือที่ระลึกงานพระราชทางเพลิงศพ คุณหญิงเฟื่อง ชลิตอาภรณ์, นายแม่, สำเภาสยาม ฯลฯ

Share: | View : 355