พรทิพย์ รามสูต

พรทิพย์ รามสูต

ประวัติส่วนตัว :

      จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา แต่ตัดสินใจลาออกขณะเรียนชั้นปีที่ 2 เคยทำงานเป็นผู้สื่อข่าวหน้าสตรี และรีไรเตอร์หน้าบันเทิง หนังสือพิมพ์ ข่าวสด เคยประจำกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม บรรณาธิการหนังสือสำหรับเด็ก บริษัท ต้นอ้อ-แกรมมี่ จํากัด ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระ และเป็นวิทยากรสอนการเขียนและจัดกระบวนการค่ายวรรณกรรม

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

รางวัลที่ได้รับ :

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน นวนิยาย, เรื่องสั้น, บทกวี, ความเรียง

ผลงานเด่น นวนิยาย : มุกดากับสาหร่าย, เรื่องสั้น : เรื่องเล่าริมทะเล, ดวงใจยังส่องฝัน

ผลงานรวมเล่ม นวนิยาย : มุกดากับสาหร่าย, ภูผากับสารภี, เรื่องสั้น : พรายฝันแม้คืนวันเหว่ว้า, เรื่องเล่าริมทะเล, ดวงใจยังส่องฝัน

Share: | View : 210