ปกรณ์ พงศ์วราภา

ปกรณ์ พงศ์วราภา

ประวัติส่วนตัว :

      ปกรณ์ พงศ์วราภา นักเขียน-นักธุรกิจสื่อนิตยสาร GM ใช้นามปากกา “กรณ์ ไกรลาศ” ในการเขียนเรื่องสั้น เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนบำรุงวิทยาที่จังหวัดนครปฐมบ้านเกิด เริ่มเขียนหนังสือเมื่อปี พ.ศ. 2506 ด้วยงานเขียนประเภทเรื่องสั้น ตีพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ต่อมามีการพิมพ์รวมเล่ม และเรื่องสั้นชื่อ “บางสิ่งบางอย่างผ่านไปเหมือนสายน้ำ” ได้รับการรวมอยู่ในหนังสืออ่านนอกเวลาของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปลาย นอกจากนี้เรื่องสั้นหลายเรื่องเคยได้รับการแปล เป็นภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ เยอรมัน ปัจจุบันมีบทบาทด้านธุรกิจนิตยสารที่ทำให้งานเขียนวรรณกรรมขาดช่วงไป 

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบำรุงวิทยา

รางวัลที่ได้รับ :

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน เรื่องสั้น, ความเรียง

ผลงานเด่น บางสิ่งบางอย่างผ่านไปเหมือนสายน้ำ

ผลงานรวมเล่ม เรื่องสั้น ไฟชีวิต, ดอกไม้สีทอง, บันทึกของคนแซปึง, เราไม่ใช่ดอกไม้ แต่เราคือชีวิต

Share: | View : 249