Google play App Store

บงกช เมืองสนธิ์ (ฮอยล้อ)

บงกช เมืองสนธิ์ (ฮอยล้อ)

บงกช เมืองสนธิ์ (ฮอยล้อ)

การศึกษาสูงสุด
: ปริญญาโท มศว.ประสานมิตร

ประเภทงานเขียน : เรื่องสั้น, บทกวี

ผลงานรวมเล่ม : สาวไหม 

 

ประวัติ : บงกฎ เมืองสนธิ์เป็นนักเขียนภาคอีสาน บ้านเกิดอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองขอนแก่น มีแรงบันดาลใจอยากเป็นนักเขียนเพราะความรักหญิงสาว เริ่มเขียนตั้งแต่เรียนชั้นประถมต้น โดยชอบเขียนจดหมาย เขียนกลอน เปิดโลกของการอ่านแรก ๆ ด้วยพ็อคเก็ตบุ๊คทางการเมืองในปี พ.ศ. 2518 - 2519 ที่ได้รับอานิสงส์จากนักศึกษาหัวก้าวหน้าในสมัย 6 ตุลา มอบให้ผ่านมือบิดาและเพื่อนรักของท่าน เขายังชอบฟังหมอลำเรื่อง หมอลำกลอนเป็นพื้น และแนบสนิทกับเสียงเพลงลูกทุ่ง ก่อนคลี่คลายสู่เพลงไทยสากล เพลงสตริง เขารักในการเดินทางลำพัง และพบปะสนทนากับผู้คนหลากหลายที่ได้พบ บางครั้งเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการวรรณกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์ ปัจจุบันอาศัยอยู่ในเมืองหนองบัวลำภู ภรรยาเป็นแม่ค้าผลไม้ภายในตลาดของเมืองเล็ก ๆ แห่งนี้ มีลูกชาย เป็นเด็กหนุ่มที่ชอบอ่านและชอบศิลปะตามที่เขากำหนดเอง

Share: | View : 60