ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล

ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล

ประวัติส่วนตัว :

      ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล ลูก(ชาย)ไม่ใต้ต้นของ คุณประภัสสร เสวิกุล ผู้ซึ่งเดินตามรอยของผู้เป็นพ่อ ในฐานะ นักการทูต นักอ่าน และนักเขียน
      เกิดในครอบครัวนักเขียนและได้รับการปลูกฝังให้รักการอ่านและการเขียนตั้งแต่เยาว์วัย โดยเริ่มต้นเส้นทางการเขียนจากกลอนเปล่า แล้วเริ่มเขียนเรื่องสั้นยาวนานเกือบสิบปี ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารชั้นนำของไทย ก่อนจะพัฒนาไปเขียนนวนิยาย นอกจากนี้ ยังเขียนบทความสารคดี และเริ่มการแปลผลงานภาษาอังกฤษเป็นไทยและภาษาไทยเป็นอังกฤษด้วย ชาครีย์นรทิพย์ รับราชการเป็นนักการทูตในกระทรวงการต่างประเทศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา และเคยออกประจำการ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา และกรุงเตหะราน

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลชมเชย ประเภทเรื่องสั้น ของ สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2560 สำหรับเรื่องสั้นเรื่อง “ตุ่น”

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน เรื่องสั้น, นวนิยาย, สารคดี

ผลงานดีเด่น อาณาจักรแห่งเม็ดทราย (พ.ศ. 2554), ตำนานรักมุกอัคคี (พ.ศ. 2554), เม็ดทรายใต้ตะวัน (พ.ศ. 2558), ฆาตกรรม ณ คฤหาสน์สีชมพู (พ.ศ. 2559), เพลงทรายในสายลม (พ.ศ. 2560)

ผลงานรวมเล่ม รวมเรื่องสั้นชุด “แผ่นกระดาษปลายปากกา และอารมณ์” (พ.ศ. 2543), “พายุร้าย สายลมรัก” (พ.ศ. 2552), “ย้อนรอยมาร้อยรัก” (พ.ศ. 2554), “หัวใจติดปีกรัก” (พ.ศ. 2555) รวมเรื่องสั้นชุด “ความรัก กาลเวลา และจินตนาการ” (พ.ศ. 2553)

Share: | View : 269