ธัชชัย ธัญญาวัลย

ธัชชัย ธัญญาวัลย

ประวัติส่วนตัว :

      ธัชชัย ธัญญาวัลย เกิดที่หมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี มีชื่อเดิมเมื่อแรกเกิดว่า “อาทิตย์ คำวงษา” เริ่มเขียนบทกวีเมื่ออายุประมาณ 13 ปี จากการศึกษาด้วยตนเอง ต่อมาในปี 2547 ได้ส่งรวมบทกวีชุด “สามฤดู” ซึ่งมีลักษณะเป็นโคลงสี่สุภาพ จำนวน 36 บท เข้าประกวดหนังสือทำมือ I; Indy ของ ชมรมวรรณศิลป์ จุฬาฯ และได้รับรางวัลเนื้อหาดีเด่น จึงเริ่มจริงจังกับการเขียนหนังสือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา รวมเรื่องสั้นเล่มแรก “นิทานจัญไร” ได้รับการตีพิมพ์ ในนามปากกา “ทิวฟ้า ทัดตะวัน” เมื่อปี 2549 ถือเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการสำหรับเส้นทางสายน้ำหมึกของเขาและธัชชัยเคยได้รับรางวัลทางวรรณกรรมอีกหลายรางวัล ในปี 2552 ได้ร่วมกับนักเขียนรุ่นใหม่ในนามกลุ่ม “ยังไทย (Young Thai)” จัดพิมพ์หนังสือรวมเรื่องสั้นบทกวี และจัดการประกวด Indy Short Story Award เพื่อสร้างความคึกคักในแวดวงวรรณกรรมของคนรุ่นใหม่ ก่อนจะจัดตั้งสำนักพิมพ์ ArtyHOUSE ขึ้น ปัจจุบัน ธัชชัย ธัญญาวัลย ยังคงทำงานเขียนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับหน้าที่การงานอย่างอื่นอีกหลายงาน

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลชมเชยพานแว่นฟ้า (กวีนิพนธ์)

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน เรื่องสั้น, บทกวี, นวนิยาย, ความเรียงเชิงวรรณศิลป์

ผลงานเด่น นิทานจัญไร, ความตายในร้านหมอฟัน, การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง, เด็กชายผู้ถูกผีหลอกและเรื่องราวอันน่าสะพรึงอื่น, นางเลอโฉม

ผลงานรวมเล่ม นิทานจัญไร, ความตายในร้านหมอฟัน, การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง, เด็กชายผู้ถูกผีหลอกและเรื่องราวอันน่าสะพรึงอื่น, นางเลอโฉม, มีผลงานแปลเป็นภาษาอังกฤษ 2 เรื่อง คือ Horridly Ever After แปลจากเรื่อง นิทานจัญไร และ The Boy who was Haunted by a Ghost and Other Scary Stories แปลจากเรื่อง เด็กชายผู้ถูกผีหลอกและเรื่องราวอันน่าสะพรึงอื่น

Share: | View : 303