ธาดา เกิดมงคล

ธาดา เกิดมงคล

ประวัติส่วนตัว :

     ธาดา เกิดมงคล เจ้าของนามปากกา ณัฐ ธัญดา, ฌาน ชยฺมงคล, ญาณ วรรณะธาดา, สโรชา นฤมล, นฤนาท พรหมินทร์ ฯลฯ    

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลที่ได้รับ เรื่องสั้นชุด ‘พ่อเป็นหมอ’ ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดหนังสือดีเด่นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2553

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน เรื่องสั้น, นวนิยาย, ความเรียง, สารคดี

ผลงานเด่น เรื่องสั้นชุด ‘พ่อเป็นหมอ’, ลุยเจ้าพ่อ, ภูติพญาลือ, รุ้งมหากาฬ, โหดหารสอง

ผลงานรวมเล่ม เรื่องสั้นชุด ‘พ่อเป็นหมอ’, เรื่องสั้นหรรษาชุด ‘แม่ยายมหาภัย’, คุ้มคำหยาด, อมตะรักมันตรา, ลุยเจ้าพ่อ ฯลฯ

Share: | View : 245