ชัยชนะ โพธิวาระ

ชัยชนะ โพธิวาระ

ประวัติส่วนตัว :

       ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ  เจ้าของนามปากกา แหลม หญ้าคา, ศานต์ ศรุติ, คม ศาสตรา, เอก อุบล
       เป็นชาวอีสานโดยกำเนิด เรียนจบปริญญาตรีที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขา Teacher Education ที่ Sardar Patel University ในปี พ.ศ. 2525 จากนั้นได้แรงบันดาลใจจาก รศ.ประจักษ์ ประภาพิทยากร ให้ลองเขียนเรื่องสั้นหรรษาสงลงในหนังสือต่วย ‘ตูน ของคุณวาทิน ปิ่นเฉลียว ซึ่งปรากฏว่าเรื่องชุดนี้ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี จึงมีการเขียนลงหนังสือประเภทเดียวกันนี้อีกหลายเล่ม ก่อนจะมาเขียนในหนังสือคู่สร้างคู่สม ของคุณดำรง พุฒตาล นอกจากนี้ ก็เริ่มเขียนเรื่องยาว เรื่องแรกชื่อ “จ้าวหนองหาน” ลงในนิตยสารเรื่องจริง ต่อมาได้เขียนเรื่องยาวและสารคดีท่องเที่ยวในนิตยสารบางกอกตะวันรายสัปดาห์ และนิตยสารแปลก จากการเขียนในแนวหลากหลายนี้เอง จึงใช้นามปากกาหลายนามปากกาเพื่อให้เหมาะสมกับเรื่องแต่ละประเภท ใช้นามปากกา “ชัยชนะ โพธิวาระ” สำหรับเรื่องบทความกึ่งวิชาการ รายงานการวิจัยและสารคดีท่องเที่ยวต่างประเทศ ใช้นามปากกา “แหลม หญ้าคา” สำหรับการเขียนเรื่องตลกเบาสมอง นามปากกา “ศานต์ ศรุติ” และ “เอก อุบล” สำหรับนวนิยายบู๊โลดโผน และนามปากกา “คม ศาสตรา” สำหรับนวนิยายบู๊ผจญภัย และแนววิทยาศาสตร์ แนวคิดในการเขียนคือ “เมื่อเป็นนักเขียน ก็ต้องเขียนให้ได้ดีทุกแนว นับตั้งแต่เรื่องชาวบ้านไปจนถึงเรื่องวิชาการระดับสูง”

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก (Ph.D) Sardar Patel University

รางวัลที่ได้รับ :

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน เรื่องสั้น, นวนิยาย, ความเรียง สารคดี

ผลงานเด่น นักรบตาปีศาจ, รักแท้ไม่มีหลอก, นักฆ่าหน้าหวาน, เฉือนคมสุริยา, ล่าโหดโคตรเหี้ยม ฯ

ผลงานรวมเล่ม นักรบตาปีศาจ, ภารตะหรรษา, ยิ้มแม่ยาย, ถล่มวิหารทองคำ, ตำนานเลือด ฯลฯ

Share: | View : 492