ญาดา อรุณเวช อารัมภีร

ญาดา อรุณเวช อารัมภีร

ประวัติส่วนตัว :

      ญาดา อรุณเวช อารัมภีร เคยรับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเวลา 25 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้ภาษาไทย ซึ่งมีผลงานทั้งในด้านวิชาการ งานเขียน และการจัดรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยหลายรายการ อาทิ รายการ ‘พูดจาภาษาไทย’ ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 เมกะเฮิรตซ์, AM 1161 กิโลเฮิรตซ์ ฟังผ่านสัญญาณดาวเทียม และ www.moeradio-thai.net รายการ ‘มุมความสุข’ ช่วง ‘อุทยานเพลง’ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.30 - 22.00 น. จัดร่วมกับ คุณบูรพา อารัมภีร ทางสถานีวิทยุศึกษา, รายการ ‘นิยมไทย’ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ช่วง ‘ลีลาภาษาไทยในเพลง’ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.30 - 10.50 น. และ 12.05 - 12.25 น. ทางสถานีวิทยุ มก. (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) AM 1107 กิโลเฮิรตซ์ และ www.radio.ku.ac.th ปัจจุบันเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด เป็นนักเขียนอิสระเคยเขียนคอลัมน์ประจำนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ นิตยสารต่วย’ตูน พ็อกเก็ตแมกกาซีน และวารสารกรมประชาสัมพันธ์

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลที่ได้รับ :

  • รางวัลชนะเลิศ การประกวดอ่านทำนองเสนาะฉลองกรุงเทพฯ 200 ปี จากกรมศิลปากร (2525)
  • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาภาษาไทย ของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (2533)
  • รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากกระทรวงวัฒนธรรม (2551)

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน สารคดี, ความเรียงเชิงวรรณศิลป์

ผลงานเด่น เทพรัตน์ทัศนา, หลากหลายชื่อในชีวิต

ผลงานรวมเล่ม หลากหลายชื่อในชีวิต (สำนักพิมพ์เพื่อนดี), เก็บตกชื่อดีดี...รักร้อนมีไม่ยาก (สำนักพิมพ์มติชน), เทพรัตน์ทัศนา (สำนักพิมพ์เพื่อนดี), สารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ชุด พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและการประพันธ์, ลอยไปในลมบน

Share: | View : 327