ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ประวัติส่วนตัว :

      ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ผู้มีอีกฉายาหนึ่งว่า คุณพ่อนักเล่านิทาน เพราะชอบเล่าเรื่องให้ลูกฟังตั้งแต่ยังเด็กจนเป็นสาว และนำเรื่องราวมาเขียนด้วยนามปากกา “วินนี่ เดอะ ปุ๊” ซึ่งมาจากความชื่นชอบหมี Winnie-the-Pooh ดร. ชัยวัฒน์ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ เช่น ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย กรรมการบริหารธนาคารนครหลวงไทย กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตำแหน่งทางสังคมและวิชาการอื่น ๆ เช่น กรรมการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย รองประธานและรักษาการประธาน Economic Society of Thailand และกรรมการสภามหาวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและรักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซี.พี.) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยยังทำงานเขียนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการอ่านมาอย่างต่อเนื่อง ดร.ชัยวัฒน์ เคยเป็นอุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศ เป็นกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรม เช่น ซีไรต์ นายอินทร์อะวอร์ด

 

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแมสสาชูเสตต์ (MIT) สหรัฐอเมริกา

รางวัลที่ได้รับ :

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน ความเรียง, วรรณกรรมเยาวชน

ผลงานรวมเล่ม ความรักที่มาทางไปรษณีย์, ดอกไม้ที่มาทางไปรษณีย์, หัวใจที่มาทางไปรษณีย์, สัตว์น่ารักจากหนังสือยอดนิยม

Share: | View : 213