ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์,วินนี่ เดอะ ปุ๊
 

การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแมสสาชูเสตต์ (MIT) สหรัฐอเมริกา

ประเภทงานเขียน ความเรียง, วรรณกรรมเยาวชน

ผลงานรวมเล่ม ความรักที่มาทางไปรษณีย์, ดอกไม้ที่มาทางไปรษณีย์, หัวใจที่มาทางไปรษณีย์, สัตว์น่ารักจากหนังสือยอดนิยม

 

ประวัติ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ผู้มีอีกฉายาหนึ่งว่า คุณพ่อนักเล่านิทาน เพราะชอบเล่าเรื่องให้ลูกฟังตั้งแต่ยังเด็กจนเป็นสาว และนำเรื่องราวมาเขียนด้วยนามปากกา “วินนี่ เดอะ ปุ๊” ซึ่งมาจากความชื่นชอบหมี Winnie-the-Pooh ดร. ชัยวัฒน์ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ เช่น ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย กรรมการบริหารธนาคารนครหลวงไทย กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตำแหน่งทางสังคมและวิชาการอื่น ๆ เช่น กรรมการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย รองประธานและรักษาการประธาน Economic Society of Thailand และกรรมการสภามหาวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและรักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซี.พี.) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยยังทำงานเขียนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการอ่านมาอย่างต่อเนื่อง ดร.ชัยวัฒน์ เคยเป็นอุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศ เป็นกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรม เช่น ซีไรต์ นายอินทร์อะวอร์ด

Share: | View : 107