จำลอง ฝั่งชลจิตร

จำลอง ฝั่งชลจิตร

จำลอง ฝั่งชลจิตร

การศึกษาสูงสุด ม.ศ. 5 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ประเภทงานเขียน เรื่องสั้น, นวนิยาย, ความเรียง, วรรณกรรมเยาวชน

ผลงานเด่น “ขนำน้อยกลางทุ่งนา” “สีของหมา” “ลิกอร์ พวกเขาเปลี่ยนไป” “เรื่องบางเรื่องเหมาะที่จะเป็นเรื่องจริงมากกว่า”

ผลงานรวมเล่ม รวมเรื่องสั้น “สมเด็จพระสังฆราชเสด็จฯ มา” “เมือง บ้าน ผม” “เรื่องผมเล่า” (เข้ารอบสุดท้ายซีไรต์ ปี 2554) “เรื่องบางเรื่องเหมาะที่จะเป็นเรื่องจริงมากกว่า” (เข้ารอบสุดท้ายซีไรต์ ปี 2551) “ลิกอร์ พวกเขาเปลี่ยนไป” (เข้ารอบสุดท้ายซีไรต์ ปี 2548 และชนะเลิศรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ปี 2548) “เมืองน่าอยู่” (เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ปี 2542) “น้ำใจยังหาได้” “คาร์บูธเซล” “สีของหมา” “ผ้าทอลายหางกระรอก” “คนกับเด็ก”, นวนิยาย “ในลึก” “เข้าคลุกแมว” “หลังเที่ยงคืน” “สิทธาเศรษฐี”, ความเรียง “บทสนทนาระหว่างใบไม้กับนก” “รอยย่ำระบำฝุ่น”, วรรณกรรมเยาวชน “ขนำน้อยกลางทุ่งนา” (รางวัลดีเด่นคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ)

 

 รางวัลที่ได้รับ รางวัลรพีพร ประจำปี 2553, รางวัลดีเด่นคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ และรางวัลชมเชยสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ, รางวัลเรื่องสั้นดีเด่นของสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย, รางวัลชนะเลิศเซเว่นบุ๊คอวอร์ด

 

ประวัติ จำลอง ฝั่งชลจิตร จบชั้น ม.ศ. 5 ที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช แล้วศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่ไม่จบ โดยลาออกไปเป็นครูโรงเรียนราษฎร์ เป็นพนักงานโรงแรม ต่อมาจึงเป็นนักเขียน และคอลัมนิสต์อิสระ เขาเริ่มมีผลงานตีพิมพ์ตั้งแต่ต้นปี 2521 มีผลงานรวมเล่มร่วมสามสิบกว่าเล่ม อาทิ เรือญวน (รางวัลเรื่องสั้นสร้างสรรค์ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2522 จากกลุ่มวรรณกรรมพินิจ) “ผ้าทอลายหางกระรอก” (ประดับช่อการะเกด ปี 2523) “สิ่งซึ่งเหลือจากพ่อ” เขียนโดยใช้นามปากกา บุษบา เกื้อกลิ่น (รางวัลรองชนะเลิศการประกวดเรื่องสั้นโครงการห้องสมุดเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (ครูเทพ) ปี 2524 “ขนำน้อยกลางทุ่งนา” (รางวัลดีเด่นประจำปี 2524 จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และจากคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ) “สีของหมา” (รางวัลเรื่องสั้นยอดนิยมประจำปี 2530 จากนิตยสาร “ลลนา” “สิ่งแวดล้อม” (รางวัลดีเด่นนิตยสาร “ลลนา” ปี 2530) “คาร์บูธเซล” (รางวัลดีเด่นเรื่องสั้นนิตยสาร “แพรว”) “เมื่อพระพุทธองค์เสด็จกลับจากดาวดึงส์ (พุทธศักราช 2546 โลกาภิวัตน์สมัย)” (เรื่องสั้นดีเด่นของสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ประจำปี 2547)

Share: | View : 136