สังคม เภสัชมาลา

สังคม เภสัชมาลา

ประวัติย่อ
เกิดเมื่อ 44 ปีที่แล้ว ณ บ้านมูลนาค ต.โพธิ์ไชย (กิ่งอำเภอโศกไพธิ์ไชยในปัจจุบัน) อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เรื่องสั้นเรื่องแรกตีพิมพ์ "เขาเริ่มต้นที่นี่"ในนิตยสาร ฟ้าเมืองไทย ของ อาจินต์ ปัญจพรรค์ นวนิยายเรื่องแรกตีพิมพ์ที่หนังสือคุรุปริทัศน์ แต่ไม่จบเพราะหนังสือเลิกกิจการไปก่อน

นามปากกา
สังคม เภสัชมาลา

ผลงานรวมเล่ม
- หวดฮ้าง (นวนิยาย)
- โรงเรียนในภู (นวนิยาย)
- ในทุ่งเปลี่ยว (รวมเรื่องสั้น)
- บ้านโรงสี (นวนิยาย)
- สะพานข้ามเขา (นวนิยาย)
- นาฏกรรมไม่เปลี่ยนแปลง (รวมเรื่องสั้น)
- คนบาป (นวนิยาย)

งานที่ได้รับรางวัล
- รางวัลชนะเลิศเรื่องสั้น วรรณกรรมสัญจรจากสมาคมนักเขียน ปี 2532
- รางวัลที่ 3 จากการประกวดเรื่องสั้นเดือนตุลา 2532
- รางวัลชมเชยจากการประกวดเรื่องสั้นนิตยสารดอกเบี้ยการเมือง 2536
- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดเรื่องสั้นนิตยสารแปลกสเปเชี่ยล 2537 - รางวัลชนะเลิศเรื่องสั้นสำนวนไทย ครั้งที่ 3 ปี 2540
- รางวัลเรื่องสั้นยอดนิยม อันดับ 2 จากนิตยสารกุลสตรี 2542

 

Share: | View : 470