จรูญ หยูทอง

จรูญ หยูทอง

จรูญ หยูทอง,’รูญ ระโนด, อัทธายุ 

 

การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประเภทงานเขียน บทกวี : โจรจัดตั้ง, ควายหาย, ถามหา, เรื่องสั้น, : บาดแผล, บทความ : มหาวิทยาลัยตายแล้ว

ผลงานที่รวมเล่ม คืนวันที่วาดหวัง, ทุบหน้าโพ, ทะเลดาว, มหาวิทยาลัยพันธุ์ใหม่, ปากคำของแผ่นดิน, เรื่องเล่าของคนชายขอบ

 

รางวัลที่ได้รับ กวีนิพนธ์งานสัปดาห์หนังสือ, วรรณกรรมทอง, นักกลอนตัวอย่างภาคใต้, ศิลปินดีเด่นสาขาวรรณศิลป์ สงขลา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา, ครูคนข่าว

 

ประวัติ เกิดที่ อ.ระโนด จ.สงขลา จบ ป. 4 จาก ร.ร.วัดหัวป่า ต.บ้านขาว อ.ระโนด จบ ป. 7 จาก ร.ร.วัดเกษตรชลธี ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จบ มศ. 3  จาก ร.ร.คณาศัยวิทยา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จบ มศ. 5 จาก ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช จบการศึกษาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมก่อตั้ง “กลุ่มประภาคาร” และ “กลุ่มนาคร” เริ่มมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ปี 2523 บทกวีชิ้นแรกชื่อ “โจรจัดตั้ง” เรื่องสั้นเรื่องแรกชื่อ “ความตายที่หมู่บ้าน” เคยเป็นคอลัมนิสต์คมชัดลึก ผู้จัดการรายวันภาคใต้ และกรุงเทพธุรกิจรายวันภาคใต้

Share: | View : 127