ขวัญยืน ลูกจันทร์

ขวัญยืน ลูกจันทร์

ประวัติส่วนตัว :

      ขวัญยืน ลูกจันทร์ นอกจากเป็นนักเขียนแล้ว ขวัญยืน ยังเป็นบรรณาธิการให้กับหลายสำนักพิมพ์ อาทิ สำนักพิมพ์เรไร, สำนักพิมพ์คนทุ่งคา, สำนักพิมพ์บ้านเขาน้อย, หนังสือภูเก็จลายพาดกลอน (ฉบับยังไม่สิ้นลาย) เป็นผู้ประสานงานของเครือข่ายนักเขียนฟื้นฝั่งอันดามัน (WACR) เพื่อช่วยผู้ประสบภัยสึนามิ ปี พ.ศ. 2547 - 2550 เป็นตัวแทนนักเขียนไทยไปร่วมอภิปรายในการสัมมนา World Cultural Forum 2006, Ginza, Tokyo ในหัวข้อ “ภัยพิบัติกับวรรณกรรม” (Literature and Disasters- Grief and Rebuiding) เป็นตัวแทนนักเขียนไทยไปนำเสนอผลงานเรื่องสั้นเกี่ยวกับสึนามิ เรื่อง “หินนางทอง” ในการสัมมนา World P.E.N. Forum 2008, Shinjuku, Tokyo ในประเด็นเกี่ยวกับ “ภัยพิบัติและวัฒนธรรม” (Natural Disaster & Culture Screamed, Survived, Start Anew) นอกจากนี้ ยังมีเรื่องสั้นที่ได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น และตีพิมพ์ในหนังสือวรรณกรรมญี่ปุ่นอีก 5 - 6 เรื่อง เช่น เรื่อง “ปัจจัยแห่งชีวิต” เรื่อง “งานเลี้ยงหมูป่า”, เรื่อง “หินนางทอง” เป็นต้น

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ของสมาคมนักเขียนไทย จากเรื่อง “เข้าถึงธรรม” ปี 2546, รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลพานแว่นฟ้าของรัฐสภาไทย ปี 2547 จากเรื่อง “ปัจจัยแห่งชีวิต”, รางวัลเรื่องสั้นชมเชย ของสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย จากเรื่อง “ปัจจัยแห่งชีวิต” ในปี 2548

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน เรื่องสั้น

ผลงานเด่น เรื่องสั้น “งานเลี้ยงหมูป่า” ในนิตยสารวรรณกรรมและเรื่องสั้นไทย “ช่อการะเกด”, “ในโอบกอดของความตาย” ในนิตยสารวรรณกรรมและเรื่องสั้นไทย

ผลงานรวมเล่ม รวมเรื่องสั้น “ฝังราก” หนังสือทำมือ สนพ.บ้านเขาน้อย ปี พ.ศ. 2548, รวมเรื่องสั้น “เกาะที่มีมนุษย์ล้อมรอบ” สำนักพิมพ์เมธีแมว ปี พ.ศ. 2554

Share: | View : 220