บุญญรัตน์ บุญญาทิษฐาน

บุญญรัตน์ บุญญาทิษฐาน


     คุณบุญญรัตน์ บุญญาทิษฐาน นักแปลอาวุโสผู้ได้รับรางวัล “สุรินทราชา”พ.ศ.2550 และรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ พ.ศ. 2561


การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนผดุงดรุณี ประกาศนียบัตรทางด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมจาก Oklahoma Institute ประเทศญี่ปุ่น
 

การทำงาน
เคยทำงานที่สายการบิน B.O.A.C, CPA และ KLM เคยเป็นผู้จัดการฝ่ายไทยของสำนักข่าวฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสำนักข่าว INA

ด้านงานเขียน
เป็นนักเขียนและนักแปล เริ่มงานแปลเล่มแรก คือ ดวงใจพ่อ จากนวนิยายของ แฮโรลด์ ร็อบบินส์ มีชื่อเสียงได้รับความนิยมอย่างยิ่งจากการแปลนวนิยายหลายเรื่องของ เจเน็ต เดลีย์ มีผลงานแปลประเภทต่าง ๆ นับถึงปัจจุบันประมาณ ๔๐๐ ชิ้น เป็นงานแปลนวนิยายประเภทต่าง ๆ สารคดีแนว How-to เสริมสร้างกำลังใจ แนวพลังจิต หนังสือเด็ก และยังเคยแปลสารคดีกับบทละครโทรทัศน์เป็นภาษาอังกฤษ


นามปากกา คือ บุญญรัตน์, เพชร ภาษพิรัช, วิษุวัต, ศิขรินทร์, นาริตะ, ต่อบุญ ภาษอุไร, ดาวไสว และใช้นามปากกา “แก้วมณี” สำหรับเขียนนวนิยายไทยเรื่อง เรือนปั้นหยาทาสีเขียว กับ ชิงช้าต้นอ้อ

 

Share: | View : 192