สุวัฒน์ วรดิลก

สุวัฒน์ วรดิลก

สุวัฒน์ วรดิลก (14 กรกฎาคม พ.ศ. 2466 - 15 เมษายน พ.ศ. 2550) (นามสกุลเดิม “พรหมบุตร”) บุตรของ ขุนวรกิจอักษร กับ นางจำรัส (ชีวกานนท์) เป็นนักเขียนเรื่องสั้น นวนิยาย นักหนังสือพิมพ์ และได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ใช้นามปากกาหลายชื่อ ที่รู้จักกันดีคือ "รพีพร" มีพี่น้องร่วมบิดามารดา คือ ทวีป วรดิลก ซึ่งเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงเช่นกัน

ประวัติ
ได้รับการศึกษาชั้นต้นจากโรงเรียนหลายแห่งในต่างจังหวัด ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 ที่โรงเรียนวัดโสมนัสวิหาร ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนเบญจมบพิตร (โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ในปัจจุบัน ) ก่อนเข้าเตรียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง และวิชากฎหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ ระหว่างเรียนได้เข้าทำงานที่กรมราชทัณฑ์เป็นข้าราชการวิสามัญ ตำแหน่งผู้คุมตรี ต่อมาจึงสอบเป็นเสมียนการเงิน กรมบัญชีกลาง กองทัพเรือ

เข้าวงการหนังสือพิมพ์ในปี พ.ศ. 2489 ทำงานเป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์เอกราช ของ อิศรา อมันตกุล ก่อนเริ่มเขียนเรื่องสั้นประจำฉบับ แล้วจึงเขียนจินตนิยาย เรื่อง เปลวสุริยา และ ราชินีบอด ลงพิมพ์ในปิยะมิตร รายสัปดาห์ ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ต่อมาเมื่อทำงานเขียนบทละครให้คณะศิวารมย์ ได้นำจินตนิยายทั้งสองเรื่องไปทำเป็นละครเวที ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง

ปี พ.ศ. 2500 นำคณะศิลปินไทย เดินทางไปแสดงที่ประเทศจีน ขณะที่รัฐบาลไทยมีนโยบายต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ ประจวบกับเดินทางกลับมาในช่วงที่ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทำการปฏิวัติล้มอำนาจ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ส่งผลให้ถูกจับกุมคุมขังเป็นเวลา 4 ปี ระหว่างที่อยู่ในเรือนจำ ได้เขียนนิยาย บทละครโทรทัศน์/วิทยุ อย่างต่อเนื่อง เมื่อพ้นโทษก็ยังคงทำงานด้านการเขียนตลอดมา

เกียรติคุณ

  • ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการประกาศเกียรติคุณเป็นศิลปินแห่งชาติ (สาขาวรรณศิลป์) ในปี พ.ศ. 2534
  • ผู้มีส่วนสำคัญในการก่อตั้งชมรมนักเขียน 5 พฤษภาคม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
  • อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

สุวัฒน์ วรดิลก สมรสกับ เพ็ญศรี พุ่มชูศรี ไม่มีบุตรธิดาด้วยกัน ถึงแก่กรรมด้วยอาการหัวใจล้มเหลว ที่บ้านพัก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สิริอายุ 84 ปี วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2550(อายุ 84 ปี) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นามปากกาที่ใช้
รพีพร
ไพร วิษณุ
ศิวะ รณชิต
สันติ ชูธรรม
ยุพดี เยาวมิตร
ฯลฯ

ผลงานที่ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
นวนิยาย

  • ขอจำจนวันตาย
  • นกขมิ้นบินถึงหิมาลัย

รวมเรื่องสั้น

  • เหนือจอมพลยังมีจอมคน

 

Share: | View : 754