เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ประวัติย่อ
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล เกิด เมื่อปี พ.ศ. 2492 ที่ปากอ่าวแม่น้ำบางประกง พ่อเป็นช่างเครื่องเรือตังเก แม่ขายผักและผลไม้อยู่ในตลาด เรียนจบชั้นมัธยมปลายจากจังหวัดชลบุรี, ปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาโทและปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ สหรัฐอเมริกา

เริ่มเขียนหนังสือตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ แต่ผลงานส่วนใหญ่ในช่วงนี้มักเป็นบทความวิจารณ์สังคมบทกวี และงานแปล เป็นผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และเข้าร่วม ‘สงครามประชาชน’ ในชนบทเมื่อปี 2518 ภายหลังขัดแย้งทางความคิดกับพรรคคอมมูนิสต์แห่งประเทศไทย จึงลงจากภูเขามอบตัวกับทางการเมื่อต้นเดือนตุลาคม 2523 จากนั้นไม่นานก็เดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศได้ดุษฎีบัณฑิตในปี 2532 และเข้าทำงานเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ผลงานเด่นๆ ของท่านได้แก่ ฤดูกาล (2524), ดอกไผ่ (2527), คนหาปลา (2528) นอกจากนี้เขายังสร้างสรรค์วรรณกรรมในรูปของเรียงความจากชีวิตจริงเอาไว้อีกจำนวนหนึ่งอาทิ มหาวิทยาลัยชีวิต (2531), เดินป่าเสาะหาชีวิตจริง (2532) และเร่ร่อนหาปลา (2532) เป็นต้น

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ไม่เพียงทำงานด้านวรรณกรรมหากยังเป็นทั้งนักเดินทางและนักวิชาการผู้สนใจปรากฏการณ์สังคมอย่างใกล้ชิดไปในเวลาเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากงานรวมเล่ม เพลงเอกภาพ (2536) และคลื่นเสรีภาพ (2536) เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ได้สะท้อนถึงศักยภาพทางปัญญาอันหนักแน่นลึกซึ้ง นอกจากนั้นเขายังได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ใช้ภาษาไทยได้อย่างโดดเด่นสวยงามที่สุดคนหนึ่ง และในปี 2546 ก็ได้รับรางวัลศรีบูรพา คู่กับ อ.ธีรยุทธ บุญมี สมรสกับจิระนันท์ พิตรปรีชา มีบุตรชายสองคน คือ แทนไท และ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

นามปากกา
-เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ผลงานรวมเล่ม
-ฤดูกาล (2524)
-ดอกไผ่ (2527)
-คนหาปลา (2528)
-มหาวิทยาลัยชีวิต (2531)
-เดินป่าเสาะหาชีวิตจริง (2532)
-เร่ร่อนหาปลา (2532)
-เพลงเอกภาพ (2536)
-คลื่นเสรีภาพ (2536)

ระหว่างปี 2541 – 2553
-ฟองเวลา
-สายน้ำและทางช้าง
-ทางทากและสายน้ำเชี่ยว
-เลียบเลาะชายคาโลก
-บุตรธิดาแห่งดวงดาว
-วิหารที่ว่างเปล่า
-ผ่านพบไม่ผูกพัน
-วันที่ถอดหมวก
-การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
-ผ่านพ้นจึงค้นพบ
-จากจิตวิญญาณถึงบ้านเมือง
-วันที่หัวใจกลับบ้าน

เกียรติยศที่ได้รับ
-ได้รับรางวัลศรีบูรพา ในปี 2546

Share: | View : 480