ชมัยพร แสงกระจ่าง

ชมัยพร แสงกระจ่าง

ประวัติย่อ
เกิดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2493 ที่บลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี บิดาเป็นชาวสวน มารดาเป็นครู เดิมชื่อชมัยพร วิทูธีรศานต์ แล้วเปลี่ยนเป็นชมัยภร แสงกระจ่าง และบางคมบางในปัจจุบัน จบชั้นประถมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนวัดพลับ (จันทบุรชีบาอุทิศ) พ.ศ. 2502 เรียนต่อมัธยมตอนต้นที่โรงเรียน ศรียานุสรณ์ จันทบุรี พ.ศ. 2508 ส่วนมัธยมตอนปลายไปเรียนที่กรุงเทพฯ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท พ.ศ. 2510 จบปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2514

เมื่อ พ.ศ. 2515 – พ.ศ.2513 ได้เข้ารับราชการที่กองกลางสำนักเลขาฯ คณะรัฐมนตรี สำนักนายรัฐมนตรี ในช่วงที่รับราชการอยู่นั้นได้เกิดคดีปลอมแปลงเอกสารของพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จึงทำให้พลอยโดนคดีไปด้วย จนทำให้ต้องออกจากราชการ และได้ยึดอาชีพนักประพันธ์เป็นอาชีพหลัก พร้อมทั้งยังได้มีการเชิญไปเป็นอาจารย์เพิเศษในมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฯลฯ

พ.ศ. 2514 ได้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมวรรณศิลป์ จุฬาฯ ในปี พ.ศ.2515 ได้เขียนงานวิจารณ์รวมเรื่องสั้นและบทร้อยกรองชุด “ความเงียบ” ของสุชาติ สวัสดิ์ศรี นับเป็นงานวิจารณ์ชิ้นแรกในชีวิต และในปีถัดมาได้เขียนวิจารณ์ในนิตยสารประชาชาติอยู่ช่วงหนึ่ง มีงานรอยกรองร่วมกับคนอื่นๆ เช่น เฉลิมศักดิ์ ศิลาพร สุรศักดิ์ ศรีประพันธ์ ธารี ปิยพันธ์ จัมปาสุต วรา จันทกูล ในชุด “ใบไม้แห่งนาคร” ในนามปากกา “ชมจันทร์” ปีพ.ศ. 2516 มีผลงานในการเขียนวิเคราะห์ผลงานเรื่องสั้นและบทกวีของนักเขียนร่วมสมัย ให้กับชมรมวรรณศิลป์ จุฬาฯ ต่อมามีสำนักพิมพ์รวมไปพิมพ์เผยแพร่ชื่อ “วิเคราะห์วรรณกรรมแนวประชาชน” ใช้นามปากกา “นศินี วิทูธีรศานต์” ซึ่งภายหลังเหตุการณ์วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ได้กลายเป็นหนังสือต้องห้ามใน ๑๐๖ รายการของคณะปฏิวัติ

หลังเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ประมาณปี ๒๕๒๑ สิทธิชัยและชมัยภร แสงกระจ่าง ได้จัดตั้งกลุ่มวรรณกรรมพินิจขึ้น เป็นการรวมตัวของชาววรรณศิลป์ จุฬาฯ ประมาณ ๑๕ คน และได้มีการอ่านเรื่องสั้นและบทกวีในรอบปีที่ตีพิมพ์ในนิตยสารต่าง ๆ ในรอบปี และคัดเลือกขึ้นมาประกาศเป็นวรรณกรรมยอดเยี่ยมประจำปี คุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี เคยขอให้กลุ่มเขียนเป็นบทรายงานสั้น ๆ ลงนิตยสารโลกหนังสืออยู่ระยะหนึ่ง กลุ่มวรรณกรรมพินิจได้คัดเลือกเรื่องสั้นอยู่ ๒ ปี ก็เลิกรากันไปเพราะคนในกลุ่มออกไปทำงานต่างจังหวัดหลายคน ในปี ๒๕๒๔ คุณพรชัย วีระณรงค์ บรรณาธิการนิตยสารสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ในสมัยนั้นได้เปิดคอลัมน์ให้กลุ่มวรรณกรรมพินิจ ทำให้เกิดกลุ่มนักวิจารณ์ ชมัยภร แสงกระจ่าง ใช้นามปากกา ไพลิน รุ้งรัตน์ วิจารณ์หนังสือ พร้อมด้วย วิจักขณ์ ประกายเสน เวณุวัน ทองลา กรรแสง เกษมศานต์ ชีรณ คุปตะวัฒนะ เพียงทัศน์ พินทุสร คำดี เขมวนา เป็นต้น นับแต่นั้นมากลุ่มวรรณกรรมพินิจก็มีคอลัมน์วิจารณ์ประจำในสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ และมีไพลิน รุ้งรัตน์ เป็นผู้เขียนบทวิจารณ์เจ้าประจำ ส่วนคนอื่น ๆนั้น ๆ ค่อยเขียนน้อยลง ๆ และเลิกราไปในที่สุด

นอกจากนี้ยังมีผลงานประพันธ์อื่นๆ อีกหลายประเภท หลายเล่มได้รับรางวัลงาสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เช่น วรรณพินิจ – กฤษณา อโศกสิน บ้านหนังสือในหัวใจ ในนาม “ไพลิน รุ้งรัตน์” ร้อยกรองเรื่อง มิเหมือนแม้นอันใดเลยในนาม “ชมจันทร์” และนวนิยายเรื่อง บันทึกจากลูก(ผู้)ชาย ในนามชมัยพร แสงกระจ่าง โดยเฉพาะนวนิยายเรื่อง “บันทึกจากลูก(ผู้)ชาย มีผู้นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ และประสบความสำเร็จอย่างมาก

ชมัยภร แสงกระจ่าง เขียนบทวิจารณ์ระหว่างปี ๒๕๒๑ จนถึงปี ๒๕๓๘ (สิ้นสุดปีที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ถึงแก่อนิจกรรม และมีการเปลี่ยนตัวบรรณาธิการบริหารนิตยสาร)) รวมระยะเวลาที่เขียนบทวิจารณ์ประมาณ ๑๗ ปี บทวิจารณ์ที่ไพลิน รุ้งรัตน์ เขียนมีมากกว่า ๕๐๐ ชิ้น ทั้งหมดเป็นการวิจารณ์หนังสือเล่มในแต่ละยุคแต่ละสมัย มีการรวมเล่มเพียงครั้งสองครั้งคือ ปรากฎการณ์แห่งกวี เป็นการรวมบทวิเคราะห์กวีนิพนธ์ร่วมสมัย รวมเมื่อปี ๒๕๓๐ กับ วรรณพินิจ:กฤษณา อโศกสิน เป็นการรวมบทวิจารณ์ผลงานของกฤษณา อโศกสิน รวมเมื่อปี ๒๕๓๒ เล่มหลังได้รับรางวัลชมเชยประเภทสารคดี จากการประกวดหนังสือประจำปี ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ส่วนผลงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการอ่านที่ใช้นามปากกา ไพลิน รุ้งรัตน์ และรวมเล่มก็คือบ้านหนังสือในหัวใจ อันเป็นบันทึกความทรงจำของนักอ่านเกี่ยวกับหนังสือที่ได้อ่าน

สมรสกับคุณสิทธิชัย แสงกระจ่างที่เปลี่ยนชื่อเป็นดลสิทธิ์ บางคมบาง ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นนักเขียนนักแปลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง มีบุตรสองคน คือ บุตรสาว "กว่าชื่น" และบุตรชาย "กล้าก้าว" และได้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ ”คมบาง” เพื่อจัดพิมพ์ผลงานของตัวเองและคนใกล้ชิด รวมทั้งทำงานให้กับสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมในอีกหลายคณะ เช่น กรรมการตัดสินและกรรมการคัดเลือกวรรณกรรมเพื่อรับรางวัลซีไรต์ รางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และร่วมเป็นคณะอนุกรรมการเผยแพร่วรรณกรรมไทยไปยังต่างประเทศเพื่อเกียนติภูมิ ของคณะกรรมการเอกลักษณ์ไทย

ปี ๒๕๓๙ เป็นต้นมา ชมัยภร แสงกระจ่างเขียนนวนิยายต่อเนื่องอย่างจริงจัง โดยเป็นนักเขียนนวนิยายประจำในนิตยสารสกุลไทย และนิตยสารขวัญเรือน หลังจากตีพิมพ์เป็นตอน ๆแล้วจึงรวมเล่ม ปัจจุบันมีนวนิยายรวมเล่มแล้ว ๓๐ เล่ม รวมผลงานที่รวมเล่มอื่น ๆ ด้วยแล้วประมาณ ๔๐ เล่ม ในปี ๒๕๔๖ ชมัยภร แสงกระจ่าง ได้เขียนสารคดี ประวัติการสร้างสรรค์ผลงานของ “กฤษณา อโศกสิน” ในชื่อเล่มว่า แกะลายไม้หอม “กฤษณา อโศกสิน”

นามปากกา
ชมจันทร์ ,นศินี วิทูธีรศานต์, ไพลิน รุ้งรัตน์ ,บัวแพน , นันทพิสัย แสนดาว ,ชมัยภร แสงกระจ่าง

งานเขียนครั้งแรก
งานเขียนงานวิจารณ์รวมเรื่องสั้นและบทร้อยกรองชุด “ความเงียบ” ของสุชาติ สวัสดิ์ศรี ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕

ผลงาน
นวนิยาย

 • กุหลาบในสวนเล็กๆ
 • กระท่อมแสงเงิน (สร้างเป็นละครแล้ว)
 • จับต้นมาชนปลาย
 • จากดวงตาดอกไม้
 • จดหมายถึงดวงดาว (สร้างเป็นละครแล้ว)
 • เช้าครึ่งชาม เย็นครึ่งชาม
 • เช้าชื่น คืนฉาย
 • ดั่งดาวระยิบฟ้า
 • แดดฉายในสายลม
 • ตะวันขึ้นที่ภูพระบาท
 • ในเวิ้งฟ้าอันไพศาล
 • ในสวนเมฆ
 • บานไม่รู้โรย
 • บ้านนี้มีหมากับแมว
 • บ้านไร่เรือนตะวัน (สร้างเป็นละครแล้ว)
 • แบ่งฟ้า ปันดิน
 • ปุยนุ่นกับสำลี
 • ผัดไทยไม่ใส่เส้น
 • ผลิบานในวันร้อน
 • พระอาทิตย์คืนแรม (สร้างเป็นละครแล้ว)
 • มิ่งมิตรในสวนดอกไม้
 • ยามบ่ายวันเสาร์ ยามเช้าวันอาทิตย์
 • รังนกบนปลายไม้ (สร้างเป็นละครแล้ว)
 • เรื่องของชายชื่อกนกสามคน
 • ฤดูร้อน...มีดอกไม้บาน
 • วุ่นวายสบายดี
 • สู่ดวงใจแผ่นดิน
 • เส้นทางของแม่ (นวนิยายขนาดสั้น)
 • ห้องนี้รื่นรมย์
 • หน้าต่างสีชมพู ประตูสีฟ้า (สร้างเป็นละครแล้ว)
 • หมู่บ้านคนฝันดี
 • เหมือนฟ้ามีพระอาทิตย์สองดวง
 • หยาดน้ำค้างพันปี
 • อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะ..ที่รัก

เรื่องสั้น

 • ญ หญิงอดทน (รวมเรื่องสั้น)
 • ดั่งมีงานเริงรื่น (เรื่องสั้น)
 • นางสิงห์มอเตอร์ไซค์ (รวมเรื่องสั้น)
 • ในสวนฝัน (รวมเรื่องสั้น)
 • ผู้หญิงนะ (รวมเรื่องสั้น)
 • มุมดี ๆของชีวิต (เรื่องสั้น)
 • แม่ทั้งโลกเป็นเช่นนี้ (รวมเรื่องสั้น)

วรรณกรรมและนวนิยายสำหรับเยาวชน

 • คุณปู่แว่นตาโต (วรรณกรรม)
 • คุณปู่แว่นตาแตก (วรรณกรรม)
 • คุณยายหวานซ่าส์ส์ส์(นวนิยาย)
 • เด็กหญิงแห่งกลางคืน (นวนิยาย)
 • เที่ยวบินยามเช้า (นวนิยายเยาวชน เขียนขึ้นในโอกาสครบรอบ 100 ปีท่านพุทธทาส 2549)
 • บันทึกจากลูก(ผู้)ชาย (วรรณกรรมเยาวชน เคยสร้างเป็นละครแล้ว)
 • บ้านนี้มีรัก (วรรณกรรม)
 • บ้านฟ้าใส (นวนิยายเยาวชน ในชุดรัฐธรรมนูญต้องรู้ ของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันพระปกเกล้าฯ และรัฐสภา)
 • ป้าจ๋า โก้ ติ๊ดตี่ นะจ๊ะ (วรรณกรรม)
 • แมวดำในสวนสีชมพู (นวนิยาย)
 • ริบบิ้นเขียวกับกล่องกระดาษแดง (นวนิยาย)
 • โลกนี้น่ารัก (วรรณกรรม)
 • ส้มโอ น้าหมู หนูแมว (วรรณกรรม)
 • สวัสดีข้างถนน (วรรณกรรม)
 • แสงดาวกลางเมือง (วรรณกรรม)
 • อลวนบนหลังคา (นวนิยาย)

สารคดี

 • กุหลาบแห่งแผ่นดิน (สารคดีชีวิตของ 'กุหลาบ สายประดิษฐ์')
 • แกะลายไม้หอม 'กฤษณา อโศกสิน'
 • คนในบ้านหนังสือ (สารคดีเชิงวรรณศิลป์)
 • จอนิ โอโดเชา ปราชญ์นักสู้แห่งภูเขา
 • ดอกไม้ในสายธาร (สารคดีอิงธรรมะ)
 • บ้านหนังสือในหัวใจ
 • ปากไก่ลายทอง
 • แม่ลูกปลูกต้นไม้

รวมบทความ

 • อยากจะเขียนแทบตาย(จริง ๆนะ)
 • บันทึกชีวิตจริง
 • 7 วันคดีเครื่องราชฯ

บทกวี

 • นิทานอีสปคำกลอน ชุดความดี ความงาม และความรัก
 • ใบไม้แห่งนาคร
 • มิเหมือนแม้นอันใดเลย
 • หนูน้อยตัวหนังสือ
 • อรุณในราตรี

บทวิจารย์

 • ปรากฏการณ์แห่งกวี
 • ภูเขาวรรณกรรม ของนักเขียนมือทอง 'กฤษณา อโศกสิน'
 • วรรณพินิจ กฤษณา อโศกสิน
 • วิเคราะห์วรรณกรรมแนวประชาชน
Share: | View : 1,005