Google play App Store

ช่อมณี

ช่อมณี

ประวัติ
ช่อมณี เป็นนามปากกาที่ใช้ในงานเขียนนิยาย ของ มณีรัตน์ อัศวิศราภรณ์ จบการศึกษาคณะนิติศาสตตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตไทย เป็นคนกรุงเทพฯ มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน คือ ชาย 2 คนเป็นแพทย์ หญิง 2 คนเป็นนักบัญชีและผู้สอบบัญชี หญิง 1 คน เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

ช่อมณีมีผลงานเขียนนวนิยายมากมาย ผลงานที่ทำให้ผู้อ่านรู้จัก "ช่อมณี" อย่างดี คือ "หมอกผลัดฟ้า"ซึ่งตีพิมพ์ในนิตยสารรายสัปดาห์ "บางกอก" และผลงานอีกหลายเรื่องที่ลงในหนังสือของเครือบางกอกซึ่งสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักอ่านไทย โดยมีแนวเขียนที่แปลกตาทั้งเนื้อหาและวิธีเขียนที่กระชับ เข้าใจง่ายและรวดเร็ว จึงเป็นที่นิยมในกลุ่มนักอ่านรุ่นใหม่ นิยายต่างๆ เคยเผยแพร่ในนิตยสารมีชื่อเสียงของเมืองไทย เช่น บางกอก ตะวันสแควร์ ภาพยนตร์บันเทิง ชีวิตรัก หญิงไทย เป็นต้น

นามปากกา

 • ช่อมณี
 • แพรดาว

งานเขียนครั้งแรก

 • "ไอรัก ไฟแค้น" ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารรายปักษ์ "กาญจนา"(ปัจจุบันเลิกจำหน่ายไปแล้ว)

ผลงานนิยายในนามปากกา “ช่อมณี”

 • หมอกผลัดฟ้า
 • ใต้เงาบาป
 • สนล้อลม
 • เล่ห์สวรรค์
 •  สาปรัก สานนคร
 •  แปรดาว
 • ทายาทมนต์ดำ
 • นักล่าแต้มศูนย์
 •  ซ่อนรัก รอยแค้น
 • รัดเกล้าพิศวง
 •  ทายาทอำพราง
 • รักซ่อนลาย
 • บัญชารัก
 • หงส์สะบัดลาย
 • มนต์ชะตา
 • รากบุญ
 • ไม้ระบัดใบ
 • ลับแลใจ

นิยายในนามปากกา “แพรดาว”

 • มุกเปื้อนทราย
 • พัดแพรรัก
 • กิเลสดาว
 • บ้านร้อยอักษร
 • สายใยรัก

ผลงานรวมเล่ม

 • หมอกผลัดฟ้า
 • สนล้อลม
 • รัดเกล้าพิศวง
 • แปรดาว
Share: | View : 493