Google play App Store

ชัย ราชวัตร

ชัย ราชวัตร

ชัย ราชวัตร เป็นนามปากกาของ นักวาดการ์ตูนชาวไทย มีผลงานเป็นที่รู้จักกันคือ ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน โดย เป็นการ์ตูนรายวันตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีบทบาทเป็นนักเขียนในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

ประวัติ

ชัย ราชวัตร มีชื่อจริงว่า สมชัย กตัญญุตานันท์ เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี เกิดเมื่อ พ.ศ. 2484 ในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีน จบการศึกษาจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หลังจากจบการศึกษาที่บ้านเกิดแล้ว ก็เข้ากรุงเทพมาเรียนวิชาบัญชีที่โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เพราะต้องการทำงานธนาคาร เมื่อเรียนจบก็ได้เข้าทำงานที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา แต่ก็ออกจากงานเนื่องจากความเบื่องาน

รางวัล

  • รางวัลศรีบูรพา ปี พ.ศ. 2543

ผลงาน

  • การ์ตูนล้อการเมือง ชุด ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน ตีพิมพ์รายวันในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
  • การ์ตูนประกอบพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก
  • การ์ตูนประกอบพระราชนิพนธ์เรื่อง คุณทองแดง

งานที่ได้รับรางวัล

  • รางวัลศรีบูรพา วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓
  • รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรมปี ๒๕๓๘
  • รางวัลนักหนังสือพิมพ์ที่ควรยกย่อง ปี ๒๕๔๒
  • รางวัลหม่อมราช
Share: | View : 601