ธารา ศรีอนุรักษ์

ธารา ศรีอนุรักษ์

ประวัติส่วนตัว :

ธารา ศรีอนุรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 เป็นคนตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยกำเนิด หลังจากศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดเขาน้อย​จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว จึงได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดเทพนมเชือด อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ศึกษาทางธรรมจนจบนักธรรมชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดธรรมโฆษณ์ จังหวัดสงขลา หลังจากนั้นจึงได้ย้ายเข้ามาศึกษาต่อที่กรุงเทพมหานคร ในสำนักวัดสุทัศนเทพวราราม และสอบไล่ได้เปรียญธรรม 4 ประโยคในสำนักวัดสุทัศนเทพวรารามในปี พ.ศ. 2538

หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2539 แล้ว จึงได้เข้าศึกษาต่อใน คณะครุศาสตร์ (เอกภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลังจากจบการศึกษา (พ.ศ. 2545) จึงได้ลาสิกขาบท ในปี พ.ศ. 2547 และได้ทำงานเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์​ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปี พ.ศ. 2550 จึงได้ลาออกมาทำงานเป็นนักเขียนอิสระจนถึงปัจจุบัน 

การศึกษา :

 • ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ (เอกภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รางวัลที่ได้รับ :

 • พ.ศ. 2547 ได้รับรางวัลชมเชยสองครั้ง การประกวดบทกวีการเมืองพานแว่นฟ้า จากรัฐสภา
 • พ.ศ. 2547 ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดรวมเรื่องสั้นหนังสือทำมือ รางวัล MBK INDY AWARDS ครั้งที่ 2
 • พ.ศ. 2548 ได้รับรับรางวัลบทกวีดีเด่น (อันดับสอง) จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ
 • พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลเรื่องสั้นรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลวิชิตโรจนประภา นิตยสารบางกอก
 • พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด จากรวมกวีนิพนธ์ ชุด เหมือนหนึ่งมนุษย์มีเลือดคนละสี
 • พ.ศ. 2552 รางวัลเรื่องสั้นชนะเลิศประจำปี 2552 จากเรื่องสั้นเรื่อง "สัตว์ดูดเลือด" สมาคมภาษาและหนังสือ
 • พ.ศ. 2557 รางวัลชนะเลิศเรื่องสั้นมติชนอวอร์ด ครั้งที่ 3 จากเรื่องสั้นเรื่อง มายาคติ
 • พ.ศ. 2558 รางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18ปี (บันเทิงคดี) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
 • พ.ศ. 2559 รางวัลนักเขียน รพีพร คนที่ 5
 • พ.ศ. 2559 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๑๓ ประเภทวรรณกรรมเยาวชน จากเรื่อง ห้องเรียนไม่มีฝา

ผลงาน :

รวมบทกวี

 • พ.ศ. 2550 เหมือนหนึ่งมนุษย์มีเลือดคนละสี สำนักพิมพ์อาร์ตบุ๊ค

รวมเรื่องสั้น

 • พ.ศ. 2550 เซาธเศร้า SOUTH SAD สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน
 • พ.ศ. 2555 ผู้อยู่เหนืออาบัติ สำนักพิมพ์รักษ์
 • พ.ศ. 2557 ลายกริช สำนักพิมพ์แพรว
 • พ.ศ. 2557 หิ่งห้อยในสวนยาง สำนักพิมพ์รักษ์

วรรณกรรมเยาวชน

 • พ.ศ. 2556 มีดหม้อสีทอง สำนักพิมพ์นานมีบุ๊ค
 • พ.ศ. 2557 ท่องนรกสวรรค์กับสามเณรพาหุง สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
 • พ.ศ. 2558 ห้องเรียนไม่มีฝา แพรวสำนักพิมพ์
 • พ.ศ. 2560 กาลองกระหังน้อย Artbook สำนักพิมพ์
Share: | View : 604