ธีรภาพ โลหิตกุล

ธีรภาพ โลหิตกุล

ประวัติส่วนตัว :

ธีรภาพ โลหิตกุล เกิดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2501 เป็นนักเขียนสารคดีอิสระที่มีคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารหลายฉบับและเป็นวิทยากรพิเศษถ่ายทอดเทคนิคการเขียนสารคดีในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ธีรภาพ เป็นชาวกรุงเทพ

ปี 2525 เริ่มทำงานเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์หญิงยุคใหม่ต่อมาย้ายมาประจำกอง บ.ก. นิตยสารไฮคลาส, อนุสาร อสท. และเคยเขียนบทสารคดีโทรทัศน์ในรายการโลกสลับสี สร้างผลงานสารคดีชุดแม่น้ำเจ้าพระยา, นครวัด นครธม ฯลฯ ต่อมาในปี 2537 ลาออกมาเป็นนักเขียนอิสระ มีผลงานรวมเล่มมากมาย อาทิ สายน้ำและความทรงจำ, คนโยนฟืน, คือคนดลใจ เป็นต้น

ธีรภาพเป็นคนรักการอ่านเพราะได้รับอิทธิพลมาจากคุณพ่อและพี่ชาย จนกลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากเขียนหนังสือ ส่วนเทคนิคงานเขียนในแบบฉบับของ ธีรภาพ คือทำสารคดีให้มีชีวิต เขียนสารคดีให้เป็นบันเทิงคดี รวมทั้งต้องนำเสนอแต่ข้อเท็จจริง และที่สำคัญต้องเรียงร้อยเรื่องราวอย่างมีศิลปะ

นามปากกา
อิสราชาน, ทาบรวี, ธีรภาพ โลหิตกุล

การศึกษา :

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์
 • ระดับปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ :

 • หนังสือได้รับคัดเลือกจากสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน ให้เป็น 1 ใน 500 เล่มหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ สายน้ำและความทรงจำ, สายน้ำตะวันออก, บันทึกผู้มาเยือน , สายน้ำ ภูหนาว เงาอดีต, แรงดลใจ ฯลฯ
 • ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์(สารคดี) ประจำปี 2558

ผลงาน :

 • คืนสู่พงไพรและสายน้ำ รวมผลงานสารคดีธรรมชาติและชีวิตสัตว์ จากนิตยสารไฮ-คลาส ช่วงปี 2527-2529 ในนามปากกา “อิสราชาน” (หนังสืออ่านนอกเวลา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ม.ธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2534)
 • ซอกแซกสเปน - โปรตุเกส สารคดีท่องเที่ยวในดินแดนยุโรปใต้ ในนามปากกา “ทาบรวี”
 • สีสันบนรอยทาง เบื้องหลังการถ่ายทำสารคดีในดินแดนอาถรรพ์ “อินโดจีน” (หนังสืออ่านนอกเวลา สำหรับนิสิตนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ปีการศึกษา2534)
 • แม่น้ำเจ้าพระยา บันทึกเบื้องหลังงานถ่ายทำสารคดี “แม่น้ำเจ้าพระยา”
 • สายน้ำและความทรงจำ (ภาคแรก) รวมผลงานสารคดีจากคอลัมน์ “สายน้ำและความทรงจำ” นิตยสารแพรว ช่วงปี 2536 ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 500 หนังสือดี (ประเภทสารคดี) ตามโครงการคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
 • ความทรงจำที่ลำน้ำหอม (ชุด “สายน้ำฯ “ภาคสอง) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 500 หนังสือดี (ประเภทสารคดี) ตามโครงการคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
 • สายน้ำตะวันออก (ชุด “สายน้ำฯ” ภาคสาม )ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 500 หนังสือดี (ประเภทสารคดี) ตามโครงการคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
 • บันทึกผู้มาเยือน (ชุด “สายน้ำฯ” ภาคสี่ ) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 500 หนังสือดี (ประเภทสารคดี) ตามโครงการคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
 • สายน้ำ ภูหนาว เงาอดีต (ชุด “สายน้ำฯ” ภาคห้า) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 500 หนังสือดี (ประเภทสารคดี) ตามโครงการคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
 • อินโดจีน ยุค “Wind of Change” (สีสันบนรอยทาง-ภาคต่อมา) สารคดีสะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง ในเวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า เชียงตุง หลังไฟสงคราม
 • คืนไร้จันทร์บนสวรรค์แห่งอารู รวมผลงานสารคดีสัญจรจากอนุสาร อ.ส.ท. พร้อมเบื้องหลังการทำงาน
 • คนไทในอุษาคเนย์ อัลบั้มภาพวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชนเผ่าไทหรือไต ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • กว่าจะเป็นสารคดี เทคนิคการเขียนบทสารคดีโทรทัศน์จากประสบการณ์
 • กบฏเกือก เมื่อเลือดอิระวดีกรุ่น รวมผลงานสารคดีบันทึกเชิงประวัติศาสตร์
 • กบฏกริชบาหลี อยู่อย่างยิ่งใหญ่ ตายอย่างมีเกียรติ รวมผลงานสารคดีบันทึกเชิงประวัติศาสตร์ ชุดที่สอง
 • แรงดลใจ (ภาคหนึ่ง) มุมมองโลกและชีวิตจากภาพถ่ายและการเดินทาง ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 500 หนังสือดี (ประเภทสารคดี) ตามโครงการคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
 • ซินจ่าวเวียดนาม รวมผลงานสารคดีท่องเที่ยวเวียดนาม
 • ปฐมบทเพลงลูกทุ่งและเพลงเพื่อชีวิตไทย พ.ศ.2480-2500 สารคดีเชิงประวัติศาสตร์สังคมไทยในบทเพลง
 • สาธุ…ช่วยลูกช้างด้วย สุขปนโศกนาฏกรรมช้างไทย เรื่องจริงไม่อิงนิยาย
 • เรื่องช้างยังไม่จืด ชีวิตสัมพันธ์นิรันดรกาล ควาญกับช้าง และคู่มือท่องเที่ยวดูช้าง ขี่ช้าง
 • คนโยนฟืน รวมผลงานสารคดีท่องเที่ยวไทย จากคอลัมน์ “ชีพจรลงเท้า” ในนิตยสารแพรว
 • ชายชรากับบ่วงกรรมและคำสาป นครวัด นครธม รวมผลงานสารคดีสัญจรสู่นครวัด นครธม
 • ท่องแดนเจดีย์ไพร ในพุกามประเทศ รวมผลงานสารคดีสัญจรสู่พม่า
 • หลวงพระบาง หัวใจของล้านช้าง รวมผลงานสารคดีสัญจรสู่หลวงพระบางของ 10 นักเขียนสารคดี โดย ธีรภาพ โลหิตกุล ร่วมเป็นนักเขียน และเป็นบรรณาธิการคัดสรร
 • ท่องไตรโตรกแห่งแยงซี ก่อนถึงวาระสุดท้ายแห่งมาตุธาร บันทึกการเดินทางท่องธรรมชาติและวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ำแยงซี
 • มนต์รักมะพร้าวแห้ง คืนชีวิตสู่สายน้ำแห่งแผ่นดิน รวมผลงานสารคดีเกี่ยวกับแม่น้ำในเมืองไทย
 • เพลงใบไม้ร่วงจากภูกระดึง รวมผลงานสารคดีท่องธรรมชาติของ 10 นักเขียน อ.ส.ท. โดย ธีรภาพ โลหิตกุล ร่วมเป็นนักเขียน และเป็นบรรณาธิการคัดสรร
 • มหัศจรรย์สุวรรณภูมิ ทัศนะพิจารณ์วัฒนธรรมท่องเที่ยวในโลกไร้พรมแดน
 • เสน่หาหลวงพระบาง รวมผลงานสารคดีสัญจรสู่หลวงพระบางร่วมกับ 13 นักคิดนักเขียน (ภาคต่อมาของหลวงพระบาง หัวใจของล้านช้าง)
 • แรงดลใจ (ภาคสอง) มุมมองโลกและชีวิตจากภาพถ่ายและการเดินทาง
 • กระเตงลูกเที่ยว รวมผลงานสารคดีท่องเที่ยวไทย จากคอลัมน์ “ชีพจรลงเท้า”
 • คือ..คนดลใจ รวมผลงานสารคดีชีวิตบุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจอันดีงาม
 • ยิ้มทั้งน้ำตา เรื่องเล่าจากคนแรมทาง ในความต่างสองขั้วอารมณ์
 • เมืองแมนที่ปลายฟ้า (ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า) สารคดีสัญจรเลาะชายขอบทิเบต สู่ดินแดนแห่งความฝันนิรันดรกาล ธีรภาพ โลหิตกุล ร่วมเขียนและเป็นบรรณาธิการคัดสรร
 • รัก-ชื่น-ขื่น-ชัง อุษาคเนย์ หน้าต่างความคิด พินิจไทยและเพื่อนบ้าน รวมบทความจากคอลัมน์ “ท่องไปกับใจตน” น.ส.พ.คม-ชัด-ลึก (วันอาทิตย์)
 • คนเลี้ยงม้า สารคดีชีวิตสามัญชน คนนอกกรอบ บนรอยต่อของกาลเวลา (ภาคต่อมาของ “คนดลใจ”)
 • คลื่นอุษาคเนย์ หลากมุมมอง ประเด็นร้อนทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว รวมบทความจากคอลัมน์ “ท่องไปกับใจตน” น.ส.พ.คม-ชัด-ลึก (ภาคต่อมาของ “รัก ชื่น ขื่น ชัง อุษาคเนย์”)
 • เรื่องนี้ (พ่อ) ขอเขียน ประสบการณ์การเลี้ยงดูลูก รวบรวมจากคอลัมน์ “คือสายน้ำ...คือขวัญข้าว” ในนิตยสาร “บันทึกคุณแม่”
 • แรงดลใจ (ภาคสาม) มุมมองโลกและชีวิตจากภาพถ่ายและการเดินทาง
 • เที่ยวไทยกำไรจัง สารคดีท่องเที่ยวประเทศไทย เชิงศิลปวัฒนธรรม
 • เลียบริมหิมพานต์ เนปาล – ภูฏาน รวมผลงานสารคดีท่องวัฒนธรรมเนปาล และภูฏาน ของ ๑๖ นักเขียน โดย ธีรภาพ โลหิตกุล ร่วมเป็นนักเขียน และเป็นบรรณาธิการคัดสรร
 • ยุโรปที่รัก สารคดีท่องเที่ยว 11 เมืองมรดกโลก และ 4 เมืองน่ารัก ใน 9 ประเทศ
Share: | View : 919