กนกพงศ์ สงสมพันธุ์

กนกพงศ์ สงสมพันธุ์

กนกพงศ์ สงสมพันธุ์  (9 ก.พ. พ.ศ. 2509 ที่ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง -13 ก.พ. พ.ศ. 2549) เป็นนักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี พ.ศ. 2539 จากหนังสือรวมเรื่องสั้น แผ่นดินอื่น  เป็นสมาชิกก่อตั้งของกลุ่มนาคร เคยเป็นบรรณาธิการหนังสือไรเตอร์ แมกกาซีน ได้รับรางวัลช่อการะเกดสองครั้ง จากเรื่องสั้น สะพานขาด และเรื่องสั้น โลกใบเล็กของซัลมาน


ผลงาน
ป่าน้ำค้าง
(2532) กวีนิพนธ์
สะพานขาด
(2534) รวมเรื่องสั้นชุดที่ 1
คนใบเลี้ยงเดี่ยว
(2535) รวมเรื่องสั้นชุดที่ 2
แผ่นดินอื่น
(2539) รวมเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2539 รวมเรื่องสั้นชุดที่ 3
บันทึกจากหุบเขาฝนโปรยไพร
(2544) ความเรียงเชิงบันทึกทัศนะ
ยามเช้าของชีวิต
(2546) เรื่องเล่าเชิงบันทึกทัศนะ
โลกหมุนรอบตัวเอง
(2548) รวมเรื่องสั้นชุดที่ 4
ในหุบเขา
(2549) กวีนิพนธ์
นิทานประเทศ
(2549) รวมเรื่องสั้นชุดที่ 5
รอบบ้านทั้งสี่ทิศ
(2549) รวมเรื่องสั้นชุดที่ 6
กวีตาย
(2549) 2 เรื่องสั้นเล่มเล็ก
คนตัวเล็ก
(2550) รวมเรื่องสั้นชุดที่ 7
นิยายรัก ฤดูร้อน และ รอยเท้าบนผืนทราย
(2551) ต้นร่างนวนิยาย
หมื่นปีกนก
(2552) กวีนิพนธ์
เช ยังไม่ตาย
(2553) สารคดี
จดหมายถึงเพื่อน
(2554) รวมจดหมายถึงเพื่อน
Share: | View : 682