เรื่องเล่าของ “ดินสอ”

1 ในสิ่งของประจำพระองค์รัชกาลที่ 9

10 พฤศจิกายน 2559

เรื่องเล่าของ “ดินสอ”

หากเราเคยสังเกตภาพหลายๆ ภาพจะพบว่าทุกครั้งที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จไปยังสถานต่างๆ จะทรงมีสิ่งของประจำพระองค์อยู่ 3 สิ่งคือ แผนที่ซึ่งทรงทำขึ้นเอง กล้องถ่ายรูป และดินสอที่มียางลบ ในการทรงงาน

เรื่องเล่าของ “ดินสอ” 1 ในสิ่งของประจำพระองค์รัชกาลที่ 9

โดยในการทรงงานแต่ละครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมักทรงเลือกใช้ดินสอเป็นส่วนใหญ่นั้น ด้วยทรงเห็นว่าประหยัด ราคาถูก ผลิตได้ในประเทศ และเมื่อผิดก็ลบง่าย แม้จะเป็นเพียงดินสอราคาถูก แต่พระองค์ก็ทรงใช้อย่างประหยัดและเห็นคุณค่าเสมอ โดยในปีหนึ่งๆ ในหลวงทรงเบิกดินสอเพียง 12 แท่ง และทรงใช้เดือนละแท่งจนกระทั่งสั้นกุด หรือแม้กระทั่งเมื่อดินสอสั้นมากแล้ว

เรื่องนี้มีที่มา ครั้งหนึ่งมหาดเล็กคนใหม่คนหนึ่งมีโอกาสได้เข้ามาจัดเก็บสิ่งของในห้องของพระองค์ท่าน มหาดเล็กผู้นั้นมองเห็นดินสอแท่งหนึ่งซึ่งถูกใช้จนเหลือสั้นมากแทบจะกุดเต็มที เขาจึงนำดินสอแท่งนั้นไปทิ้ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้ามาในห้องก็ตรัสถามว่า “ดินสอของเราอยู่ไหน?” มหาดเล็กก็ตอบว่า ได้นำไปทิ้งแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่ถังขยะ ทรงหยิบดินสอแท่งนั้นขึ้นมาแล้วตรัสกับมหาดเล็กคนนั้นว่า “ดินสอแท่งนี้ถึงแม้จะสั้นจวนจะกุดแล้ว แต่หากเรานำแท่งต่อดินสอมาใส่ ดินสอที่เหมือนจะใช้ไม่ได้แล้วแท่งนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิม สามารถใช้ได้จนหมดแท่ง”

 

ที่มา สมาคมรีไซเคิลขยะและรับซื้อของเก่า

Share: | View : 1,081