บก. ปริทัศน์ เดือนพฤศจิกายน 2557

บก. ปริทัศน์ เดือนพฤศจิกายน

20 มิถุนายน 2560

บก. ปริทัศน์ เดือนพฤศจิกายน 2557


           ถึงเดือนพฤศจิกา ท้าแรงลมหนาว ทางเราต้องขอขอบคุณเหล่าหนอนหนังสือ ที่พากันตบเท้า มางานมหกรรมหนังสือฯ ในเดือนตุลาที่ผ่านพ้น แต่ยังไม่หมด ทางสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จัดงานให้พี่น้องชาวอีสานได้ซื้อหนังสือกันต่อกับงานเทศกาลหนังสืออุดร ครั้งที่ 1 ใครอยู่ใกล้ไปกันได้นะคะ

          และอีกเรื่องหนึ่งที่จะลืมเสียมิได้ กับโครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม  ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และในระดับปริญญาตรี  เข้าร่วมส่งบทสรุปใจความสำคัญ ของหนังสือที่เคยผ่านการเข้าประกวดในรางวัลชมนาดและได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือ และบทสรุปใจความของน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 30 คน จะต้องไปเข้าค่ายอบรมกับทางโครงการ และให้นำหนังสือเล่มที่อ่านติดตัวไปด้วย น้องๆ จะได้รับการอบรมความรู้จากนักเขียนชื่อดัง บก.บัญชรบอกได้เลยว่างานนี้ ได้ทั้งทุนการศึกษา และยังได้ความรู้อีกด้วย โดยทุนการศึกษานี้จะเป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องใช้ทุนคืนใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ  น้องๆหรือผู้ปกครองท่านใดที่สนใจให้บุตรหลานเข้าร่วมโครงการ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.praphansarn.com/scholarships

           บก. บัญชรแห่งนี้ก็ได้แต่หวังว่าโครงการนี้จะส่งผลดีต่อการเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ท่ามกลางกระแสภาษาและวัฒนธรรมที่มากับโลกาภิวัฒน์ให้ได้เพราะไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปฉันใดเผ่าพันธุ์ที่ยังถือตนว่าเป็นอารยชนอยู่ย่อมต้องสามารถคงภาษาและวัฒนธรรมของชาติตนไว้ได้ฉันนั้น

Share: | View : 535