กองทุนรวมคืออะไร

กองทุนรวมคืออะไร กองทุนไหนเหมาะกับเรา จะเล่าให้ฟัง (2)

21 มีนาคม 2560

กองทุนรวมคืออะไร

เมื่อคราวที่แล้วได้อธิบายลักษณะของกองทุนรวมไปแล้วว่าเหมาะกับใครอย่างไร แต่ถึงแม้กองทุนรวมจะเหมาะกับมือใหม่หัดลงทุน กระนั้นยังต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา แล้วจะเห็นว่ากองทุนรวมนั้นสามารถช่วยเราออมเงินได้มากเพียงใด กองทุนรวมมีหลากหลายประเภท วันนี้เราจะแบ่งกองทุนเป็นประเภทง่ายๆก่อนได้แก่ กองทุนเปิดและกองทุนปิด

1. กองทุนเปิด
คือกองทุนที่สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมและต่อเนื่องได้ตลอดเวลาขึ้นกับเงื่อนไขที่กำหนดของแต่ละกองทุน อาจจะทำได้ทุกวัน หรือสัปดาห์ละครั้ง เดือนละครั้ง หรือปีละสองครั้ง เป็นต้น กองทุนเปิดเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีสภาพคล่อง สามารถซื้อมาขายไปได้ตามต้องการเมื่อเห็นโอกาส

2. กองทุนปิด
คือกองทุนที่มีระยะเวลาโครงการที่แน่นอน และไม่คืนเงินก่อนถึงกำหนดการ ซึ่งเปิดให้มีกรจองซื้อหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น หลังจากนั้นจะไม่มีการซื้อขายเพิ่มเติมหลังจากเปิดโครงการ กองทุนปิดเหมาะสำหรับผู้ต้องการออมเงินในระยะยาว มีเงินเย็นที่สามารถให้บริษัทจัดการกองทุนนำไปบริหารได้ระยะยาวโดยไม่เดือดร้อน ผู้ลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนไปได้ทุกวันสุดท้ายทำการของสัปดาห์

ตอนหน้า จะพาไปรู้จักกับกองทุน 10 ประเภทที่จัดแบ่งโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เริ่มที่จะซับซ้อนแล้วใช่ไหม แต่ไม่ยากเกินไปถ้าเราจะศึกษาเสียตั้งแต่ตอนนี้
 

ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนรวมได้ที่
http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/PersonalBanking/BuildYourWealth/MutualFunds/Pages/default.aspx

Share: | View : 527