กฤษฎา สุนทร

กฤษฎา สุนทร

ประวัติส่วนตัว :

     กฤษฎา สุนทร นามปากกา กฤษฎา สุนทร, กอนกูย เป็นลูกชาวนา เกิดที่จังหวัดสุรินทร์ เคยทำงานที่บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล พร้อมเขียนกวีและเรื่องสั้นส่งตามหน้านิตยสารทั่วไป และเคยเขียนบทความในหนังสือพิมพ์งานกับคน บทกวีเรื่องแรกพิมพ์ในคอลัมน์สะพานรุ้งสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ เรื่องสั้นเรื่องแรก “ดอกคูนเสียงครวญ” ตีพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย ปี 2553 กฤษฎา สุนทร ลาออกจากงานมาดูแลมารดาที่ป่วยจนวาระสุดท้าย แล้วจึงเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยสุรินทร์ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนแผนงานและพัฒนาฯ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด (กวีนิพนธ์รองชนะเลิศ)

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน บทกวี

ผลงานรวมเล่ม “อุ้มลูกโอบโลก” “กระชับพื้นที่หัวใจ” “ฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ” (รองชนะเลิศรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด) “ค่ำคืนที่โลกยังโศกเศร้า” (หนังสือแนะนำจากโครงการประกวดหนังสือ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด) “กลับมารับขวัญวันใหม่” (หนังสือแนะนำจากโครงการประกวดหนังสือ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด)
 

Share: | View : 1,009