กนกพงศ์ สงสมพันธุ์

กนกพงศ์ สงสมพันธุ์

ประวัติส่วนตัว :

กนกพงศ์ สงสมพันธุ์  (9 ก.พ. พ.ศ. 2509 ที่ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง -13 ก.พ. พ.ศ. 2549) เป็นนักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี พ.ศ. 2539 จากหนังสือรวมเรื่องสั้น แผ่นดินอื่น  เป็นสมาชิกก่อตั้งของกลุ่มนาคร เคยเป็นบรรณาธิการหนังสือไรเตอร์ แมกกาซีน

การศึกษา :

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลที่ได้รับ :

ได้รับรางวัลช่อการะเกดสองครั้ง จากเรื่องสั้น สะพานขาด และเรื่องสั้น โลกใบเล็กของซัลมาน

ผลงาน :

 • ป่าน้ำค้าง (2532) กวีนิพนธ์
 • สะพานขาด (2534) รวมเรื่องสั้นชุดที่ 1
 • คนใบเลี้ยงเดี่ยว (2535) รวมเรื่องสั้นชุดที่ 2
 • แผ่นดินอื่น (2539) รวมเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2539 รวมเรื่องสั้นชุดที่ 3
 • บันทึกจากหุบเขาฝนโปรยไพร (2544) ความเรียงเชิงบันทึกทัศนะ
 • ยามเช้าของชีวิต (2546) เรื่องเล่าเชิงบันทึกทัศนะ
 • โลกหมุนรอบตัวเอง (2548) รวมเรื่องสั้นชุดที่ 4
 • ในหุบเขา (2549) กวีนิพนธ์
 • นิทานประเทศ (2549) รวมเรื่องสั้นชุดที่ 5
 • รอบบ้านทั้งสี่ทิศ (2549) รวมเรื่องสั้นชุดที่ 6
 • กวีตาย (2549) 2 เรื่องสั้นเล่มเล็ก
 • คนตัวเล็ก (2550) รวมเรื่องสั้นชุดที่ 7
 • นิยายรัก ฤดูร้อน และ รอยเท้าบนผืนทราย (2551) ต้นร่างนวนิยาย
 • หมื่นปีกนก (2552) กวีนิพนธ์
 • เช ยังไม่ตาย (2553) สารคดี
 • จดหมายถึงเพื่อน (2554) รวมจดหมายถึงเพื่อน
Share: | View : 1,712