เสวนา กลิ่นดอกชมนาด

กลิ่นหอมแห่งรางวัลและโอกาส แด่นักเขียนหญิง

02 เมษายน 2557

เสวนา กลิ่นดอกชมนาด

รางวัลชมนาด

 

รางวัลที่เล็งเห็นความสำคัญของนักเขียนหญิง ได้สานปณิธานต่อเนื่อง มาจนถึงครั้งที่ 4 ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น และธนาคารกรุงเทพ ที่ปรารถนาจะสนับสนุนนักเขียนหญิงให้ได้รังสรรค์ผลงานสู่สังคมนานาชาติ

 

Share: | View : 930