ปลูกฝังอย่างไร ให้ลูกมีนิสัย รักการอ่าน

พื้นฐานของการเรียนรู้ และการเปิดโลกทางจินตนาการ

24 มีนาคม 2566

ปลูกฝังอย่างไร ให้ลูกมีนิสัย รักการอ่าน

       การปลูกฝังความชอบในการอ่านหนังสือเป็นพื้นฐานที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อชีวิตของลูกในอนาคต เพื่อช่วยให้ลูกมีความสนใจในการอ่านหนังสือ นี่คือบางเคล็ดลับที่อาจจะช่วยเพิ่มความสนใจให้กับลูกของคุณในการอ่านหนังสือ

 

  • อ่านให้เป็นตัวอย่าง: พ่อแม่เป็นต้นอย่างที่ดีที่สุดในการสร้างสถานการณ์ที่ช่วยให้เด็กมีความสนใจในการอ่านหนังสือ การอ่านหนังสือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กมีความสนใจและเข้าใจว่าหนังสือสร้างสรรค์ชีวิตให้เรามากมาย

 

  • หาหนังสือที่เหมาะสม: ลองหาหนังสือที่เหมาะสมกับช่วงอายุและความสนใจของลูก และหาว่าหนังสือใดที่ช่วยสร้างสรรค์ความสนใจของลูกในการอ่าน

 

 

  • สร้างสถานที่ที่เหมาะสม: ลองสร้างพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการอ่านหนังสือ เช่น จัดโซนมีหนังสือเป็นระเบียบ ไว้ในห้องนอน หรือในห้องเล่น เพื่อเป็นการเตรียมพื้นที่สำหรับลูกในการอ่าน

 

  • อนุญาตให้เด็กเลือกหนังสือที่ชอบ: หากเด็กเลือกหนังสือที่ชอบมาอ่าน เด็กจะมีความสนใจและความกระตือรือร้นในการอ่านเพิ่มขึ้น 

 

  • ให้เล่นเกมที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน: เล่นเกมส์ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านหนังสือ เช่น การหาคำศัพท์ การต่อประโยค หรือการจับคู่คำ

 

  • พูดคุยเกี่ยวกับหนังสือ: สร้างพื้นที่สำหรับลูกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือที่เขาอ่าน โดยให้ลูกมีโอกาสพูดคุยกับผู้ใหญ่เกี่ยวกับเนื้อหา

 

 

Share: | View : 3,715