ซุบซิบวรรณกรรม สัปดาห์ที่ 4 เดือนมกราคม

2562

29 มกราคม 2562

ซุบซิบวรรณกรรม สัปดาห์ที่ 4 เดือนมกราคม

           อดีตคือขุมทรัพย์ คือแหล่งปัญญา คือเรื่องเล่าที่สื่อคุณค่าความเป็นมนุษย์ ที่เราสามารถเรียนรู้และบ่มเพาะเพื่อสร้างปัจจุบันที่มีความหมาย... บ่ายอาทิตย์ที่ 3 ม.ค. 62 นี้ พบกับเวที Spiritual Talks on Campus #4 "นักเล่านิทาน ...เมื่อเรื่องเล่ามีชีวิต" ณ ห้องประชุมริมน้ำ LA107 คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ฟังนิทานมีชีวิต เล่าประกอบเพลงโดย ชิ - สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ + ร่วมวงสนทนาแลกเปลี่ยนโดย คุณนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว คุณจารุปภา วะสี คุณศรัณย์ ทองปาน และคุณสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ ดูกำหนดการและลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/Nbtev2kULM9PMkL23
Share: | View : 1,201