สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

ซุบซิบวรรณกรรมประจำเดือนมีนาคม 2561

ซุบซิบวรรณกรรมประจำเดือนมีนาคม

05 มีนาคม 2561

ซุบซิบวรรณกรรมประจำเดือนมีนาคม 2561

           101 Minutes @Starbucks ครั้งที่ 10 ประกาศผล #ความน่าจะอ่าน 2017 หลังจากได้เห็นรายชื่อ Longlist #ความน่าจะอ่าน ทั้ง 33 เล่มกันไปแล้ว (ดูรายชื่อ Longlist ทั้งหมดได้ที่ https://www.the101.world/space/notable-books-2016/long-list-notable-book-2017/) the101.world ชวนทุกท่านมาร่วมติดตามการประกาศผล ‘รอบสุดท้าย’ พร้อมๆ กัน ในงาน 101 Minutes @Starbucks ครั้งที่ 10 พบกันวันอังคารที่ 20 มีนาคมนี้ เวลา 16.00 เป็นต้นไป ณ Starbucks สาขาสวนเพลินมาร์เก็ต ภายในงาน กรรมการทั้ง 4 คน คือ โตมร ศุขปรีชา, ทีปกร วุฒิพิทยามงคล, นิวัต พุทธประสาท และ ทราย เจริญปุระ จะมาล้อมวงสนทนาถึงที่มาที่ไป และเหตุผลที่แต่ละคนตัดสินใจยกให้หนังสือเล่มนั้นๆ เป็น ‘ความน่าจะอ่าน 2017’ ใครชอบเล่มไหน เชียร์เล่มไหน เพราะอะไร เชิญมาร่วมแลกเปลี่ยนกันเราได้อย่างเต็มที่ เพราะเราบอกไว้แต่แรกว่านี่คือ ‘การแนะนำหนังสือที่เอาแต่ใจที่สุด’ พร้อมกิจกรรม coffee tasting ชิมเครื่องดื่มสูตรพิเศษจากสตาร์บัคส์ฟรีท่านละ 1 แก้ว * เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย * * สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าและเดินทางมาถึงงาน 50 ท่านแรกเท่านั้น * ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ได้ที่ : https://goo.gl/forms/zTxhsdseGlIHenZo2 (ผู้ที่ลงทะเบียนโปรดรอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนอีกครั้งจากทีมงาน) (16 มีนาคม 2561)

 

           อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดธุรกิจ "Rubber Idea Challenge" โจทย์ "Thailand 4.0 Rubber Idea Rubber Entrepreneur" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร จากสถาบันต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชนและบุคคลภายนอก ชิ้นงานในการส่งประกวด แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Viral VDO และ จัดพิมพ์แนวคิดธุรกิจตามแบบฟอร์มที่ได้ดาวน์โหลด  ส่งแนวคิดธุรกิจเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือก ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ประกาศผู้เข้ารอบในวันที่ 10 เมษายน 2561 ผู้ที่เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย จะได้รับเงินรางวัลสนับสนุน รางวัลละ 2,000 บาท โดยจะประกาศผลผู้ชนะและมอบรางวัลวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสยามธานี จ.สุราษฎร์ธานี นะฮ้า(13 มีนาคม 2561)

 

          ช่วงนี้มีหลายโรคกำลังระบาด กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 "ICT Innovations for eHealth" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 570,000 บาท กลุ่มผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา ในภาครัฐหรือเอกชน โดยไม่จำกัดชั้นปี และมีเอกสารรับรอง สถานการเป็นนิสิต นักศึกษาซึ่งออกโดยสถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียนสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 17 พฤษภาคม 2561 (สิ้นสุดเวลา 16.00 น.) ที่ ict-contest.moph.go.th (12 มีนาคม 2561)

 

         เหลือเพียง 2 สัปดาห์ โค้งสุดท้ายแล้วจ้า!! สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจในพื้นที่ #จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ สงขลา เข้าร่วมประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา...ตามรอยเท้าพ่อ” ปี ๒๕๖๑ ประเภท #เรียงความ #เรื่องสั้น #กวีนิพนธ์ ชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ติดตามข้อมูลได้ที่ www.ocac.go.th หรือ Facebook สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย https://goo.gl/ysafAk โทร ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๕๒ - ๓ หมดเขตส่งผลงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ (11 มีนาคม 2561)

 

         ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 และนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 4 ชิงทุนรางวัล 20,000 บาท จำนวน 40 ทุนรางวัล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท  สำหรับหนังสือที่ใช้ในการวิจารณ์ คือเลือกหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งที่ได้รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) , รางวัลชมนาด (Chommanard Book Prize) , รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) , รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด (7 book award) สมัครได้วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ : http://bit.ly/2FiuyXn (10 มีนาคม 2561)

 

         ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชิงรางวัลมูลค่า 5,000 บาท  วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาและวรรณคดีไทย มีความคิดสร้างสรรค์และมีคุณธรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านภาษาและวรรณคดีไทย รวมทั้งภาษาถิ่นวรรณกรรมคติชนวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ภาษาและวรรณคดีไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชา รับผลงานถึง วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://contestwar.com/contest/13801 (9 มีนาคม 2561)

                  

          ออเจ้ายุคไอทีทั้งหลายห้ามพลาด เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสท็ม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น "เงินออมสร้างชาติ Awards Season 3" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 260,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้เครื่องมือบริหารเงินออมผ่านกองทุนรวม ว่าเป็นเรื่องสนุก และง่าย ด้วยสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารเงินออมด้วยวิธีการออมลงทุนผ่านกองทุนรวมอย่างสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้าน IT ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในมิติ ความรู้ด้านการเงิน และการบริหารเงินออม ด้วยวิธีการออมลงทุนผ่านกองทุนรวมอย่างสม่าเสมอ เพื่อประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาในอนาคต คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย, อาชีวะ, ปริญญาตรี ทั่วประเทศ ประเภทบุคคลทั่วไป มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน และ Motion graphic / Infographic ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 (ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น.) (8 มีนาคม 2561)

 

         เมื่อใดจะถึงวันพุธ ข้าอยากดูแม่นางการะเกดจริงๆ เลยออเจ้า ตอนนี้คุณรอมแพงเจ้าของผลงาน บุพเพสันนิวาส ได้เร่งเอาผิดกับเพจที่นำนวนิยายเรื่องนี้มาเผยแผพร่ โดยการละเมิดลิขสิทธิ์ ช่างน่าเห็นใจ เพื่อนร่วมวงการด้วยกันยิ่งนัก แต่ตอนนี้เรามาพักเรื่องเครียดๆ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ  ขอเชิญชม สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๓๐ “ภูมิเมืองเรืองสราญ”  ร่วมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ  “อาจารย์รัจนา พวงประยงค์” และรับชมการแสดงละครนอก เรื่อง สุวรรณหงส์ ตอนกุมภณฑ์ถวายม้า วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.  ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยสาทร๑ ถนนสาทร สำรองที่นั่งได้ที่  โทร. ๐๒ ๒๓๐ ๒๐๖๒, ๐๒ ๖๒๖ ๓๓๕๒ และ ๐๒ ๒๒๔ ๘๑๔๐ ชมฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย.!!!! (5 มีนาคม 2561)

 

        อบรมฟรีเจ้าค่ะ ออเจ้าาาา การเขียนวรรณกรรมบ่ายฤดูร้อน ๒-๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ กับอาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง (บางคมบาง) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์  (พร้อมวิทยากรรับเชิญ เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์,ประชาคม ลุนาชัย,พินิจ นิลรัตน์และ ธารา ศรีอนุรักษ์) (เวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น.) ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ห้องฝึกอบรม ชั้น ๑) เป็นการอบรมจบในวัน ไม่ต้องอบรมต่อเนื่องกัน แต่ถ้าเข้ารับการอบรมทุกวันก็จะได้ความรู้และความคิดต่อเนื่องกันโดยอัตโนมัติ และมีการฝึกปฏิบัติตามสมควร/ จันทร์ที่ ๒ เมย.๖๑ การเขียนเรื่องสั้นขนาดสั้น อังคารที่ ๓ เมย ๖๑ การเขียนเรื่องสั้นตามแบบฉบับ พุธที่ ๔ .เมย ๖๑ การเขียนเรื่องสั้นขนาดยาว พฤหัสบดีที่ ๕ .เมย.๖๑ การเขียนสารคดีเรื่องเล่า ศุกร์ที่ ๖ .เมย.๖๑ การเขียนสารคดีชีวประวัติ เสาร์ที่ ๗ เมย ๖๑ การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก อาทิตย์ที่ ๘ เมย ๖๑ การเขียนนวนิยายขนาดสั้น จันทร์ที่ ๙ เมย ๖๑ การเขียนนวนิยายตามแบบฉบับ อังคารที่ ๑๐ เมย.๖๑ การเขียนกวีนิพนธ์ไร้ฉันทลักษณ์ พุธที่ ๑๑ เมย ๖๑ การเขียนกวีนิพนธ์มีฉันทลักษณ์ จึงขอเชิญชวนออเจ้าผู้สนใจที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไป สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มเสริมสร้างสุนทรียะทางวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทร ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๔๑๖๒ , ๔๑๖๔ และ ๔๑๖๕ ตามวันเวลาราชการ และส่งใบสมัครด้วยตนเองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ข้างต้น หรือส่งใบสมัครออนไลน์ผ่านทาง facebook : แหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม โดยกดถูกใจติดตาม facebook : แหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม และรับใบสมัครผ่านข้อความทาง facebook จากนั้นกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนแล้วส่งกลับมาทางอินบ๊อกได้เลยนะออเจ้า (4 มีนาคม 2561)

 

โครงการ Silent Power ภายใต้องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ “แนวทางการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร คุณสมบัติของผู้ประกวดบทความ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยเนื้อหาของบทความตอบโจทย์ในประเด็นต่อไปนี้ ท่านวาดภาพหรือมีแนวคิดในการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างไร การพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงมีความสำคัญอย่างไรต่อชุมชน สังคม และอนาคตประเทศในภูมิภาคแถบลุ่มแม่น้ำโขง เปิดรับการส่งบทความ 25 กุมภาพันธ์ 2561 – 16 มีนาคม 2561 ถึงเวลา 20.00 น. 25 มีนาคม 2561 เวลา 20.00 น. : ประกาศผลบทความที่เข้ารอบ 5 ความ และวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. : รายงานตัวเพื่อนาเสนอบทความต่อคณะกรรมการและผู้ชมในกิจกรรมนิทรรศการและเสวนา “เมื่อกระแสการพัฒนา พัดพากระแสน้า ตอน วันหนึ่งฉันเดินลงโขง” ของโครงการ Silent Power วันที่ 3 เมษายน 2561 ณ อาคารบรรยายรวม 1 (บร.1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (3 มีนาคม 2561)

Share: | View : 34