สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

หากคุณมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเรา
-

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด
เลขที่ 222 บุษราคัม Terrace พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทรศัพท์
0-2448-0658-9 โทรสาร 0-2448-0393
อีเมล : admin_pps@praphansarn.com
ติอต่อการสั่งซื้อหนังสือ
distri@praphansarn.com


ร่วมงานกับเรา

ผู้จัดการแผนก E-Book
1 ตำแหน่ง
-

> เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
> วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
> มีทักษะด้านการบริหารและมีภาวะผู้นำ
> มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้และมีความรู้ด้านไอที

สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารบัญชีลูกค้า (Account Executive)
3 ตำแหน่ง
-

> เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
> วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
> มีทักษะด้านการบริหารและมีภาวะผู้นำ
> มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้และมีความรู้ด้านไอที

สมัครงาน

เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
3 ตำแหน่ง
-

> เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
> วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
> มีทักษะด้านการบริหารและมีภาวะผู้นำ
> มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้และมีความรู้ด้านไอที

สมัครงาน