สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
ชมัยพร แสงกระจ่าง
เขียนนวนิยายต่อเนื่องอย่างจริงจัง โดยเป็นนักเขียนนวนิยายประจำในนิตยสารสกุลไทย และนิตยสารขวัญเรือน

นักประพันธ์ในประเทศ