สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
โครงการนิทานแสนเพลิน เพื่อห้องสมุดของหนู (ภาคใต้)
โครงการนิทานแสนเพลิน เพื่อห้องสมุดของหนู (ภาคใต้)
ธ.กรุงเทพ ร่วมกับ ประพันธ์สาส์น และร้านนายอินทร์หาดใหญ่ จัดโครงการมอบหนังสือนิทานสองภาษา

จากขอบเวทีสู่ผู้อ่าน