สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
ไม่มีสันติภาพบนแผ่นดินจึงไม่มีหญิงสาวในบทกวี?

วิจารณ์หนังสือ